IPSA-2021-2

В поисках работы

 
 
подписка онлайн
Работа-2
 

Готуємось до ЗНО-2011

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 42 (679) 25 - 31 жовтня 2010 року

   Українським центром оцінювання якості освіти підготовлені загальні характеристики тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2011 року.
  Пропонуємо Вам ознайомитися з характеристикою тесту з української мови і літератури, а також переліком підручників, рекомендованих під час підготовки до тестування з цього  предмету.

Українська мова і література
  Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови і літератури. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).
  Загальна кількість завдань тесту - 61.
  На виконання тесту відведено180 хвилин.
  Тест з української  мови і літератури складається із завдань трьох форм:
  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
  До кожного із завдань пропонується чотири або п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей "А".
  2. Завдання на встановлення відповідності.
  До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей "А".
  3. Завдання з розгорнутою відповіддю.
  Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему (бланк відповідей "Б").
  За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
  за завдання з вибором однієї правильно відповіді 0 - 1 тестовий бал.
  за завдання на встановлення відповідності 0 - 1 - 2 - 3 - 4 тестових бали.
  за завдання з розгорнутою відповіддю 0 - 24 тестових бали.
  Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури, - 111.
  Композиція завдань у тесті з української мови і літератури ґрунтується на таких засадах:
  1. Спочатку в тесті представлені завдання з української мови, потім - завдання з української літератури, а завершує тест відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення).
  2. Завдання в межах предметних складових тесту розміщено від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдання з розгорнутою відповіддю.
  3. Завдання, в межах кожної з форм, розташовуються від простого до складного.
  Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".
  1. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2005. - 288 с.
  2. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. - К.: Грамота, 2005. - 240 с.
  3. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2005. - 272 с.
  4. Глазова О.П., Кузнєцов Ю.В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2006. - 288 с.
  5. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. - К.: Грамота, 2006. - 296 с.
  6. Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І., Омельчук С.А. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2006. - 272 с.
  7. Бондаренко Н.В., Ярмолюк А.В. Українська мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2006. - 240 с.
  8. Передрій Г.Р., Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т., Остаф Я.І. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. - К.: Освіта, 2003. - 272 с.
  9. Ющук І.П. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. - К.: Арт-Освіта, 2004. - 288 с.
  10. Олійник О. Б. Українська мова: Підручник для 7 кл. Середньої школи. - К.: Вікторія, 2003. - 364 с.
  11. Бєляєв О.М., Пентилюк М.І., Симоненко Л.М., Симоненко Т.П. Українська мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: ВД "Афон", 2004.- 128 с.
  12. Ющук І.П. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. - К.: Арт-Освіта, 2004. - 256 с.
  13. Олійник О.Б. Українська мова: Підручн. для 8 кл. серед. шк. - К.: Вікторія, 2004. - 288 с.
  14. Бєляєв О.М., Пентилюк М.І., Симоненко Л.М., Симоненко Т.П. Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: ВД "Афон", 2004. - 128 с.
  15. Шелехова Г.Т., Остаф Я.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. - К.: Освіта, 2002. - 256 с.
  16. Олійник О.Б. Українська мова: Підручн. для 9 кл. Середньої школи. - К.: Вікторія, 2003. - 384 с.
  17. Бєляєв О.М., Пентилюк М.І., Симоненко Л.М., Симоненко Т.П. Українська мова: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2002. - 208 с.
  18. Олійник О.Б. Українська мова: Підручн. для 10-11 кл. Середньої школи. - К.: Вікторія, 2004. - 448 с.
  19. Степанидин Б. Українська література: Підручник для 9 класу. - Київ: Арт-Освіта, 2004. - 334 с.
  20. Джерела пружно б'ють: Хрестоматія з української літератури для 9 кл./Упор. Б. Степанишин. - К.: Арт-Освіта, 2004. - 478 с.
  21. Хропко П. Українська література: Підруч. для 10 кл. - К.: Школяр, 2006. - 528 с.
  22. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу/ Упор. Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. - К.: Освіта, 2006 (Ч.1 - 511 с.; Ч.ІІ - 576 с.)
  23. Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підруч. для 11 кл. - К.: Освіта, 2006. - 510 с.


Автор. За матеріалами  УЦОЯО,
www.testportal.gov.ua


                                                    
Читать еще в: