Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Готуємося до ЗНО-2011

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 44 (681) 08 - 14 листопада 2010 року


Характеристика тесту з історії України   
  Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).
  Загальна кількість завдань тесту - 60.
  На виконання тесту відведено150 хвилин.
  Тест з історії України складається із завдань чотирьох форм:
  1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
  До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей "А".
  2. Завдання на встановлення відповідності.
  До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей "А".
  3. Завдання на встановлення правильної послідовності. 
  До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга - цифрі 2, третя - цифрі 3, четверта - цифрі 4.
  Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Г) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей "А".
  4. Завдання з короткою відповіддю множинного вибору.
  До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей "А".

  За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
  за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 - 1 тестовий бал.
  за завдання на встановлення відповідності  0 - 1 - 2 - 3 - 4 тестових бали.
  за завдання на встановлення правильної послідовності 0 - 1 - 2 тестових бали.
  за завдання з короткою відповіддю множинного вибору 0 - 1 - 2 - 3 тестових бали.
  Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з історії України, - 84.
  Композиція завдань у тесті з історії України ґрунтується на таких засадах:
  1. Завдання розміщено відповідно до періодів історії України, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.
  2. Завдання розміщено від завдань з вибором однієї правильно відповіді до завдань із короткою відповіддю множинного вибору.
  Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф "Рекомендовано міністерством освіти і науки України".
  1. Лях Р., Темброва Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 192 с.
  2. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 280 с.
  3. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 256 с.
  4. Швидко Г.К. Історія України ХVІ - ХVІІІ ст.: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 1999. - 384 с.
  5. Турчанко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 352 с.
  6. Рент О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ - початок ХХ століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 224 с.
  7. Турчанко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914-1939: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2002. - 352 с.
  8. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914-1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2003. - 304 с.
  9. Турчанко Ф. Новітня історія України (1939 - початок ХХІ ст.): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2006. - 384 с.
  10. Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939-2001): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2005. - 320 с.
 

За матеріалами УЦОЯО,
www.testportal.gov.ua

                                                    
Читать еще в: