Європейський університет
 

В поисках работы

 
подписка онлайн
Работа-2

Прес-конференція Дмитра Табачника на тему "Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2011

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 45 (682) 15 - 21 листопада 2010 року

 

  У МОН пройшла прес-конференція Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника на тему "Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2011 році". Дмитро Табачник повідомив журналістам про основні зміни, які були внесені до правил вступу у вищі навчальні заклади порівняно з Умовами прийому у 2010 році.
  Умови вступу до ВНЗ в 2011 році враховують усі пропозиції та зауваження, що надійшли до МОН протягом двох місяців громадського обговорення.
  Відповідно до наказу Міністра освіти і науки від 19 жовтня 2010 року № 961, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 28 жовтня 2010 року за № 999/18294, встановлено нові строки проведення вступної кампанії:
  а) прийом заяв та документів на основі базової або повної загальної середньої освіти на денну форму навчання розпочинається 1 липня;
  б) закінчується:
  від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти - 31 липня;
  для осіб, які мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах, прийом документів закінчується 22 липня, вступні екзамени проводяться з 23 липня до 31 липня;
  для осіб, які мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах, прийом документів закінчується 17 липня, творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 10 липня до 31 липня;

  в) прийом документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 22 липня, вступні екзамени проводяться з 23 липня до 31 липня;
  г) рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти, оприлюднюється не пізніше 1 серпня;
  д) зарахування вступників на основі повної та базової загальної середньої освіти на денну форму навчання здійснюється:
  за державним замовленням - не пізніше 10 серпня;
  за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.

  Дмитро Табачник повідомив про те, що абітурієнтам надано право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його дублікат), виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 або у 2011 році.
  Також, однією з новацій Умов прийому в 2011 році стало право осіб, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше, брати участь у конкурсі на денну форму навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.
  Відповідно до затверджених Умов прийому, при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти (після 9 класу) встановлено два конкурсні предмети, з яких вступники складатимуть вступні екзамени.
  При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу) зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за визначеним переліком.  Перший предмет є обов'язковим, а другий із зазначених двох обирається вступником.
  При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за визначеним переліком. Перший та другий предмети є обов'язковими. Третій предмет, із зазначених двох, обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений умовами прийому або рішенням приймальної комісії вищого навчального закладу.
  Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, на основі базової (ОКР бакалавра) та повної (ОКР спеціаліста) вищої освіти, обов'язковим став іспит з іноземної мови. Ця ініціатива належить Спілці ректорів України, адже на переконання і ректорів, і Міністра освіти, магістр має володіти хоча б однією іноземною мовою.
  За підсумками минулорічної вступної кампанії найактуальнішим нововведенням стало встановлення додаткових балів для вступників, які є призерами (особами, нагородженими дипломами І - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів або призерами (особами, нагородженими дипломами І - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України. Та пільгами при вступі зможуть скористатися лише ті переможці, які обрали собі фах (спеціальність) у відповідності до предмету (напрямку), в якому досягли високих результатів.
  Визначено механізм залучення професійно-орієнтованої молоді для вступу на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) шляхом додавання до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за рішенням приймальної комісії.
  Зазначена норма поширюється на випускників підготовчих курсів, відділень, факультетів довузівської підготовки вищих навчальних закладів, що мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання - не менше трьох місяців за умови, що це навчання проводилось у рік вступу.
  Передбачено запровадження у вищих навчальних закладах попередньої електронної реєстрації заяв на участь у конкурсі з наступним поданням документів на паперових носіях. Також встановлено нові терміни подачі оригіналів після дня оприлюднення списків рекомендованих до зарахування: перший список - 5 днів; другий та наступні - 2 дні.
  Залишилось незмінним положення "Про врахування під час вступу середнього балу атестата", який вираховується для абітурієнтів з повною загальною середньою освітою за 200-бальною школою, а для абітурієнтів з базовою загальною середньою освітою враховується середній бал свідоцтва про освітній рівень (за 12-бальною шкалою).


www.mon.gov.ua

 

Читать еще в:


 
Успех - 1