Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Таке різне тестування...

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 09 (697) 07 - 13 березня 2011 року

 
  Система уніфікованого оцінювання знань випускників шкіл широко використовується в багатьох країнах світу, проте підхід до тестування різний.
Наші сусіди
  Єдиний державний іспит (ЄДІ) - це основна форма державної (підсумкової) атестації випускників шкіл Російської Федерації.
  Вузи використовують ЄДІ в якості результатів вступних випробувань.
  Отримання результату не нижче мінімальної кількості тестових балів з кожного складеного предмету означає, що учасник ЄДІ успішно освоїв програму середньої (повної) загальної освіти і може використовувати отримані результати вступних іспитів для продовження освіти у вузах.
  Треба мати на увазі, що випускники шкіл поточного року для підтвердження освоєння шкільної програми і отримання атестата зобов'язані набрати з двох обов'язкових предметів - російської мови та математики - кількість балів не нижче мінімального.
  Отримавши результат нижче встановленого мінімуму за одним з двох обов'язкових ЄДІ, випускник поточного року має право перездати іспит. Зробити це можна в спеціальні резервні дні в поточному році. Але таке право дається тільки один раз і тільки з одного предмета.
  Не набравши мінімальної кількості балів відразу з двох обов'язкових предметів (російської та математики), випускник уже не має права на перездачу в поточному році та може перездати ці іспити тільки на наступний рік.
  У цьому випадку випускник не отримає атестата в поточному році, і йому буде видана довідка про навчання в школі.
  Результати ЄДІ впливають на отримання атестата, але не на оцінки, які виставляються в атестат. Позитивні результати державної (підсумкової) атестації з російської мови та математики (подолання мінімальної межі) є підставою для видачі випускнику атестату про середню (повну) загальну освіту.

 А як на Заході
  У західних країнах, наприклад, в США, підхід до тестування знань школяра не такий, як в Україні або Росії.
У США існує відразу декілька видів тестів.

  SAT
  Тест SAT буває двох видів. SAT I (Reasoning test) оцінює ваші математичні та вербальні здібності. Він складається, в основному, із запитань з варіантами відповідей. Питання в розділі математики належать до галузі арифметики і геометрії, а також логічного міркування, припущенням і підрахунку. Питання у вербальному розділі діляться на декілька категорій:
  Аналогії (Analogies) - оцінює ваші знання значення слів і вашу здатність побачити зв'язок слів, які стоять у парі.
  Завершення пропозиції (Sentence completions) - перевіряє ваше знання значень слів і здатність розуміти, як різні елементи речення логічно співвідносяться один з одним.
  Критичне читання (Critical reading) - оцінює вашу здатність читати уривок і аналізувати його.
  Тест SAT II, навпаки, містить 22 окремих тести - Тематичних тестів (Subject Tests). Кожен тематичний тест охоплює специфічні області знань, наприклад світову історію, іспанську мову або хімію. Дані тести визначають ваш рівень знань у кожній області та здатність застосовувати ці знання при відповіді на запитання. Якщо школа, в якій ви працюєте, проводить тест SAT II, ви зможете вибрати той тематичний тест, який хотіли б здавати. Ви можете здати до 3 тематичних тестів за день. Однак не можна здавати SAT I і SAT II в один день.

  ACT
  ACT відрізняється від SAT I в тому, що це більше тематичний тест, ніж тест на перевірку здібностей та вміння. Він складається з питань з варіантами відповідей, які стосуються 4-х областей знання: 1) англійської мови, 2) математики, 3) читання; 4) наукового мислення. Незважаючи на те, що SAT I більш популярний, деякі студенти вважають за краще здавати ACT.
  Важлива особливість системи тестування в США, характерна також і для країн ЄС - те, що воно не є єдиною для всієї країни. Річ у тому, що в США центральний уряд не має права проводити тестування в тому або іншому штаті. Держава відповідає тільки за те, щоб методологія пропонованих тестів не ущемляла прав учнів і давала об'єктивну оцінку їх знань.
  Підготовкою тестів в США займаються декілька відомих компаній. Одна з найбільших - ETS, створена в 1947 році. При цьому кількість питань з того або іншого розділу тесту доходить до 70 і кожен учень отримує свій варіант тесту. Подібні труднощі практично повністю усувають можливість підказок або будь-яких інших нечесних варіантів при здачі тесту.


За матеріалами електронної преси
http://www.repetitor.ua

Читать еще в: