IPSA-2021-2

В поисках работы

 
 
подписка онлайн
Работа-2
 

Готуємося до ЗНО правильно!

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 18 (705) 02 - 08 травня 2011 року

 
  До початку зовнішнього незалежного тестування в українських абітурієнтів залишилося зовсім небагато часу. Зрозуміло, що саме в цей період необхідно максимально сконцентрувати свої зусилля на підготовці, мобілізувати всі можливі ресурси. У цій ситуації наша редакція звернулася за порадою до викладачів столичної гімназії № 290.
  Сподіваємося, що рекомендації висококваліфікованих фахівців допоможуть вам подолати труднощі не тільки на етапі підготовки до тестування, а й у процесі його проходження. Успіхів вам!

  О.М. Россихіна, викладач української мови та літератури, вчитель-методист:
  - Готуючись до вступу до ВНЗ України, учні повинні усвідомлювати, що мова належить до найважливіших ознак людиниВипускник середньої школи - це вже зрілий громадянин держави,  і однією з ознак його зрілості є володіння державною мовою, що є свідченням рівня його духовної культури. На мою думку, готуючись самостійно до тестування, потрібно весь матеріал розділити на блоки. Спочатку опрацювати теоретичний матеріал, а потім перевірити себе на практиці - у вправах. Але щоб підготовка була успішною, потрібна систематична і наполеглива праця.
  Також у пригоді під час підготовки вам стануть словники для самоконтролю власних знань. Можна, наприклад, виконати таке завдання: зі словника наголосів виписати слова з подвійним наголошенням на певну тему. Я б також порадила виконувати фонетичний розбір слів, тому що на ЗНО трапляється дуже багато завдань, пов'язаних із характеристикою звуків.
  З української літератури також потрібно розподілити матеріал на блоки. Звернути пильну увагу на теорію літератури, художні засоби мови. Отже, підготовка до тестування досить клопітка, систематична і наполеглива робота. Але, якщо поставити собі за мету успішне написання іспиту - все можна здолати і засвоїти.
  Т.В. Дяк, викладач з математики:
  - При підготовці учнів до тестування з математики важливими є багато факторів. По-перше, необхідно методично грамотно систематизувати теоретичний матеріал, повторити всі основні типи вправ, рівнянь і задач. Учням слід звернути увагу на розв'язання саме текстових завдань різних форм: завдання із вибором лише однієї вірної відповіді з п'яти альтернатив, завдання із короткою відповіддю, завдання на встановлення відповідностей, логічних пар. Іноді учні роблять помилки саме в легких прикладах, не вчитуючись уважно у питання, не враховуючи "на їх погляд" "маленьких дрібниць".   Часто випускники від хвилювання забувають спосіб розв'язування вправ, тому потрібно усі відповіді підставити під саму умову, якщо це можливо. Але обов'язково виконувати всі завдання, намагаючись знайти правильну рівність.
  Висновок: логічно структуровані, теоретичні знання з математики та практичні навички розв'язування тестових завдань різних форм є необхідною умовою підготовки до тестування. Бажаю успіху!
  А.П. Заворицька, викладач англійської мови, вчитель-методист:
  - На мою думку, готуватись до тестування з англійської мови треба протягом всього курсу навчання. Часто учні роблять помилки через недостатній лексичний запас, тому потрібно багато працювати з різними тематичними текстами із різних автентичних джерел (уривки з оповідань, енциклопедичні тексти, тексти на технічну тематику, статті з газет і журналів). Так, наприклад, виконуючи завдання з вибору варіанта відповіді на питання треба виділяти ключові слова і зважати, що інформація в тексті та твердженні може бути перефразована. Реконструюючи текст та заповнюючи пропуски реченням важливо звертати увагу на послідовність поданої інформації у кожному абзаці, проаналізувати думку пропущеного речення і спробувати пов'язати із змістом попереднього та наступного речення. Підказкою можуть слугувати займенники та сполучникові слова. Важливо також щоб речення підходило граматично.
  Слід бути особливо уважним при виконанні завдання на підстановку в текст лексичних одиниць у правильній граматичній формі. Після читання тексту загального розуміння потрібно підбирати слова до пропусків, зважаючи на слова, що стоять перед та після них, намагаючись здогадатись про можливу форму відсутнього слова. Деякі слова, наприклад, можуть вживатись тільки з певними прийменниками, інші є частиною усталеного виразу чи фразового дієслова. Труднощі можуть викликати синоніми, тому тлумачення їх і повторення мають бути систематичними.
  Ретельною має бути робота над письмовим висловлюванням. Треба знати схему побудови твору (лист, листівка, оповідання, есе). Зверніть увагу на змістовне наповнення, логічний зв'язок між частинами висловлювання та правильність використання лексики та граматики. Бажано уникати повторень, натомість широке використання прислівників і прикметників вітається.
  Доцільно визначити свій хронометраж, виконавши при включеному таймері 1-2 варіанти тестів. Зверніть увагу, скільки часу витрачається на кожен вид роботи. По ходу тестування виконуйте спочатку легкі завдання, потім повернетесь до складних. Деякі учні вагаються, вважаючи, що не може бути підряд декілька відповідей під однією літерою. Не варто виводити таку закономірність. Не секрет, що в тестах трапляється двозначність. У таких випадках правильною відповіддю буде та, яку хоче отримати укладач. Тут стане в нагоді інтуїція і здогадка.


Підготувала Ольга Глушко,
психолог гімназії № 290Читать еще в: