Європейський університет
 

В поисках работы

 
подписка онлайн
Работа-2

Університет КРОК

Печать E-mail
Статьи - Визитная карточка

№20 (457) 22 мая 2006 года

Університет „КРОК"- один з перших недержавних вищих навчальних закладів України. Це сучасна освітня корпорація, складовими якої є: Коледж економіки, права та інформаційних технологій, Професійний ліцей, Школа бізнесу, Ліцей бізнесу.

Коледж економіки, права та інформаційних технологій здійснює підготовку "молодших спеціалістів" (на базі 9-11 класів) за спеціаль¬ностями: "Економіка підприємства", "Бухгалтерський облік", "Банківська справа", "Правознавство", "Фінанси", "Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень", "Комерційна діяльність". Термін навчання: 2-4 роки. Після закінчення Коледжу випукники отримують державний диплом освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст".
До викладання професійно-орієнтованих дисциплін в Коледжі залучаються викладачі Університету "КРОК". Серед них - педагоги вищої категорії, кандидати наук, доценти, фахівці-практики.
Студенти-випускники, за умови успішного закінчення Коледжу, мають мож¬ливість продовжити навчання в Універси¬теті „КРОК".
В Університеті здійснюється підготовка фахівців на факультетах економіки та підприємництва, міжнародних відносин, юридичному за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" зі спеціальностей: "Правознавство", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяль¬ності", "Міжнародна економіка", "Логістика", "Міжнародна інформація", "Облік і аудит", "Фінанси", "Банківська справа", "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Міжнародний бізнес".
У 2006 році абітурієнти мають мож¬ливість вступити на навчання за новим напрямом підготовки "Психологія".
Юнакам, які навчаються на стаціонарі, надається можливість пройти військову підготовку.

 
Успех - 1