Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
Филипова

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Особливості прийому громадян на перший курс вищих військових навчальних закладів

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№09-10 (746) 05-18 березня 2012 року

 
Особливості прийому громадян на перший курс вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у 2012 році для підготовки на посади офіцерського (сержантського, старшинського) складу

  Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 року №1179 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №1221/19959, наказу Міністра оборони України від 14.04.1998 року №152 "Про затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за №398/2838 (зі змінами), прийом осіб на навчання до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ та ВНП ВНЗ) здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
  ВВНЗ та ВНП ВНЗ, у яких здійснюється підготовка громадян на посади осіб офіцерського (сержантського, старшинського) складу для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, мають право зараховувати на перший курс на конкурсних засадах осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року №1153, та нормативно-правових актів Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що встановлюють вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання, їх стану здоров'я тощо. Перелік ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють прийом на навчання у 2012 році наведено нижче.
  Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ВНЗ здійснюється за схемами підготовки "курсант" або "студент - курсант". За схемою "курсант" підготовка військових фахівців здійснюється у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання. Схема "студент - курсант" передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі.
  До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання "курсант", приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
  * особи із числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
  * військовослужбовці та військовозобов'язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.
  До ВВНЗ та ВНП ВНЗ, що здійснюють підготовку військових фахівців за схемою навчання "студент - курсант", приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
  * особи із числа цивільної молоді віком до 21 року;
  * військовозобов'язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу.
  До військових коледжів сержантського (старшинського) складу також приймаються військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, віком до 30 років.
  Особи жіночої статі приймаються на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ на напрями (спеціальності) підготовки, що визначаються щорічно наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
  Відповідно до вимог наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2011 року №946 "Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів в 2012 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 26.08.2011 року за №1006/19744, від 03.11.2011 року №1254 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2012 році", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2011 року за № 1395/20133, конкурсний відбір вступників здійснюється приймальними (відбірковими) комісіями ВВНЗ та ВНП ВНЗ за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з урахуванням результатів оцінювання їх знань або результатів вступних екзаменів з конкурсних предметів, якщо вступники мають право брати участь у конкурсі за результатів вступних екзаменів у вищому навчальному закладі.
  Перелік конкурсних предметів і творчих конкурсів, результати з яких необхідні для участі у конкурсному відборі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра, вказується у Правилах прийому до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 року №1179.
  Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 1 січня до 1 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.
  У заяві зазначаються:
  * прізвище, ім'я та по батькові вступника;
  * рік, місяць і день народження;
  * поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;
  * найменування обраного ВВНЗ (ВНП ВНЗ);
  * обраний напрям (спеціальність) підготовки;
  * перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).
  До заяви додаються:
  * автобіографія;
  * копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатку до нього;
  * медичну довідку за формую 086-о або її копію;
  * шість завірених кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3 х 4 см);
  * копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ та ВНП ВНЗ;
  * копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
  * два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.
  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
  Паспорт громадянина України, із зазначенням групи крові, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатку до нього, оригінали сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти і документів про надання права на пільги вступник подає особисто до приймальної (відбірковій) комісії після прибуття до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
  У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до ВВНЗ (ВНП ВНЗ), в якому кандидат бажає навчатися, відсутня або вона вже виконана, він може до 1 червня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику ВВНЗ або ВНП ВНЗ. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.
  Документи кандидатів на навчання надсилаються військкоматами до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) не пізніше 20 червня року вступу.
  Військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за контрактом, які бажають вступити до ВВНЗ або ВНП ВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, з 1 лютого до 1 квітня року вступу на навчання подають рапорт по команді. В рапорті вказується:
  * військове звання, прізвище, ім'я та по батькові;
  * займана посада;
  * рік, місяць, день народження;
  * здобутий рівень освіти;
  * найменування ВВНЗ або ВНП ВНЗ, до якого бажає вступити військовослужбовець;
  * обраний напрям (спеціальність) підготовки;
  * наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів.
  До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатку до нього, шість фотокарток (без головного убору, розміром 3х4 см), які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.
  Військовослужбовці, які відповідають вимогам щодо навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в обраному ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
  Документи на кандидатів із числа військовослужбовців командири військових частин надсилають до штабів з'єднань.
  Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами до вступу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) чи про відмову в направленні на навчання приймають командири з'єднань. У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця надсилаються по команді до 10 квітня року вступу.
  Затверджені списки кандидатів на навчання з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до ВВНЗ або ВНП ВНЗ до 15 травня року вступу.
  Військовослужбовці строкової військової служби, які відібрані кандидатами на навчання, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори до ВВНЗ або ВНП ВНЗ, які проводяться в період з 26 червня по 20 липня 2012 року. Строк прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів - за 1-2 дні до початку їх проведення. Після завершення навчальних зборів військовослужбовці складають вступні випробування.
  Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) подає особисто до приймальної (відбіркової) комісії: паспорт громадянина України, із зазначенням групи крові, військовий квиток, оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатку до нього, оригінал документа про право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
  Вступні випробування для прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ проводяться:
  * з 21 липня до 29 липня 2012 року;
  * з 18 липня до 20 липня 2012 року - творчий конкурс при вступі на навчання за напрямом підготовки "Журналістика" до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
* з 21 липня до 31 липня 2012 року - до Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (з урахуванням особливостей проходження лікарсько-льотної комісії) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, де здійснюється підготовка за схемою "студент - курсант".
  Зарахування кандидатів на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, де здійснюється підготовка за схемою "курсант", здійснюється не пізніше 1 серпня року вступу та не пізніше 11 серпня року вступу до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, де здійснюється підготовка за схемою "студент - курсант".
  Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ або ВНП ВНЗ в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:
  - військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, - при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
  - громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
  - військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - при вступі на заочну форму навчання.
  Вступники до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов'язково проходять такі вступні випробування:
  * психологічне обстеження;
  * оцінка рівня фізичної підготовки;
  * медичний огляд військово-лікарською (лікарсько-льотною) комісією.

  Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), а в подальшому до проходження військової служби у військах (силах).
  Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний психологічний відбір".
  Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% від максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відраховуються і до подальшого складання випробувань та участі у конкурсному відборі не допускаються.
  Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі - вправи на витривалість. За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється "залік" (від 35 до 70 балів) або "незалік" (менше 35 балів).
  У разі отримання оцінки "незалік" вступник з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) відраховується і до подальшого складання випробувань та участі в конкурсному відборі не допускається.
  Заключний медичний огляд кандидатів на навчання проводиться у ВВНЗ та ВНП ВНЗ згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року №402.
  За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до навчання у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених правилами прийому до ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
  До конкурсного балу кандидата на навчання у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, у разі успішного складання вступних випробувань, бали, що отримані за результатами психологічного обстеження та оцінювання рівня фізичної підготовленості, не додаються.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ВВНЗ (ВНП ВНЗ) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох загальноосвітніх предметів за переліком. Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до військових коледжів сержантського (старшинського) складу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох загальноосвітніх предметів за переліком, що наведений також у додатку 2. Один конкурсний предмет визначається як профільний.
  Відповідно до цільового прийому за окремим конкурсом зараховуються на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, що визначається щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
  Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
  До Військового коледжу сержантського складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного приймають на навчання за спеціальністю "Адміністрування у військових підрозділах (рота, батальйон)" для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста військовослужбовці військової служби 2-3 контракту у військовому званні "сержант", "старший сержант".
  До інших військових коледжів сержантського (старшинського) складу відповідно до наказу Міністра оборони України від 27.12.2010 року №699 "Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 29.11.2008 №597" приймаються на навчання військовослужбовці військової служби за контрактом, військовослужбовці строкової військової служби і цивільна молодь, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом.
  ВВНЗ та ВНП ВНЗ приймають на навчання за заочною формою військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, які бездоганно прослужили у Збройних Силах України не менше одного терміну контракту, на місця державного замовлення для здобуття базової вищої освіти за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначається щорічно наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
  Вступні випробування для зазначеної категорії військовослужбовців проводяться в строки, що визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ та ВНП ВНЗ.
  За наявності вакантних місць приймальна (відбіркова) комісія ВВНЗ або ВНП ВНЗ має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому ВВНЗ або ВНП ВНЗ, за умови складання однакових конкурсних предметів.
  Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВВНЗ або ВНП ВНЗ, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад і порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.
  Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник за результатами вступних випробувань рекомендований до зарахування до іншого вищого навчального закладу, то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
  Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування.
  Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених попереднім абзацом.
  Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.
  Усі питання, пов'язані з прийомом до ВВНЗ та ВНП ВНЗ, вирішуються виключно відповідною приймальною (відбірковою) комісією.

 

За інформацією Департаменту преси та зв'язків із ЗМІ МО України
(друкується у скороченні)
www.mil.gov.uaЧитать еще в: