IPSA-2021-2

В поисках работы

 
 
подписка онлайн
Работа-2
 

Юрій Коровайченко - про особливості вступної кампанії - 2012

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№26 (760) 02 - 08 липня 2012 року

  
    - Про особливості вступної кампанії - 2012 "Освіті України" розповів директор Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Юрій Коровайченко. Отже, перше запитання: "Що відбувається цього року з держзамовленням?".
- Держзамовлення МОНмолодьспорту на підготовку кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти формується з урахуванням збільшення кількості випускників школи, - пояснює Юрій Миколайович. - Крім цього, для забезпечення ступеневої підготовки фахівців, у проектних показниках передбачено збільшення прийому до 10 відсотків обсягу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за інженерно-технічними напрямами, зокрема "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "Комп'ютерні науки", "Інженерна механіка", "Гірництво", "Металургія", "Комп'ютерна інженерія", "Машинобудування", "Теплоенергетика", "Харчова технологія та інженерія", "Легка промисловість", "Транспортні технології" тощо. Всього у 2012 році прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у пропозиціях щодо обсягу прийому заявили 107 підпорядкованих ВНЗ.

  ІТ-СПЕЦІАЛІСТИ - В ЦІНІ

  - Юрію Миколайовичу, чи буде цього року збільшено обсяги держзамовлення на інженерні спеціальності?
  - Так. Є розпорядження Кабміну від 21.09.2011 р. № 1036 "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення розвитку освіти у сфері інформаційних технологій на період до 2013 року". Згідно з ним у пропозиціях 2012 року збільшено обсяги державного замовлення за напрямами: "Інформатика", "Системний аналіз", "Комп'ютерні науки", "Програмна інженерія", "Комп'ютерна інженерія", "Системна інженерія", "Автоматизовані та комп'ютерно-інтегровані технології", "Мікро- та наноелектроніка", "Телекомунікації", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем", "Системи технічного захисту інформації", "Управління інформаційною безпекою". Отже, у пропозиціях збільшено обсяг прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за кошти державного бюджету за напрямами підготовки для ІТ-галузі порівняно з 2011 роком всього на 2 609 місць. Відповідно з 10 671 місця до 13 280 місць (на 23,4 відсотка).
  Формування проектних показників обсягу держзамовлення на 2012 рік за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста порівняно з 2011 роком збільшено на 1 251 місце (на 2,1 %), з 57 957 - до 59 210 місць.  Водночас у пропозиціях враховано зменшення у 2012 році обсягу випуску на основі базової загальної середньої освіти орієнтовно на 38,4 тис. осіб (з 479,5 тис. до 441,1 тис. осіб, що становить 8 %).
  З урахуванням потреб ринку праці внормовано обсяг державного замовлення за інженерно-технічними та природничими напрямами такими, як "Інженерна механіка", "Машинобудування", "Теплоенергетика", "Атомна енергетика", "Енергомашинобудування", "Транспортні технології", враховуючи збільшення обсягу прийому на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.
  - А як формуватимуться держзамовлення на ті спеціальності, де досі була "криза перевиробництва"? Таких, як право, економіка, фінанси?
  - Державне замовлення буде виділятися на напрям "Право" - для юридичних академій та класичних університетів, на напрям "Економіка підприємства" - для економічних, класичних і технічних університетів; на напрям "Фінанси і кредит" - для економічних і класичних університетів; на напрям "Облік і аудит" - для економічних, класичних, технічних університетів.
  До того ж держзамовлення визначатиметься за напрямами (спеціальностями), якщо в 2010 році прийом становив не менш як 15 місць (за винятком галузей знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", "Мистецтво").

  ПРОЗОРА Й ДОСТУПНА

  - Як впливають інформаційні технології на прозорість вступної кампанії і створення єдиного освітнього простору?
  - У 2011 році пройшов експеримент подання вступниками електронних заяв. За допомогою системи "Електронний вступ" було подано майже 400 тисяч заяв від 150 тисяч осіб, що становить близько половини від усіх поданих документів. Уперше за багато років ми позбулися черг у приймальних комісіях.
  А всього вступну кампанію 2011 року супроводжували шість інформаційних програмних комплексів, що були інтегровані в єдину електронну базу (два сайти МОНмолодьспорту, сайти УЦОЯО, інформаційно-пошукової системи "Конкурс", системи "Електронний вступ" і Державного центру прикладних інформаційних технологій). Завдяки цьому вступна кампанія 2011 року була інформаційно прозорою, демократичною, доступною для громадськості.
  Нагадаю, що впродовж вступної кампанії працювала інформаційно-пошукова система "Конкурс" як об'єктивне відображення подання заяв абітурієнтами та оприлюднення конкурсної ситуації й рейтингового списку вступників. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до ВНЗ І - IV рівнів акредитації повинно здійснюватися за даними інформаційної системи "Конкурс", а приймальні комісії зобов'язані подавати до неї отримані від вступників відомості.
  Практичну значущість введення інформаційних ресурсів оцінили самі вступники. Всього за період вступної кампанії у 2011 році зафіксовано понад 82 мільйони відвідувань з 99 країн світу з питань вступу на навчання.
  - Які новинки чекають на вступників - 2012?
  - Щодо цьогорічних новацій, то вперше за багато років у 2012 році підготовлено і видано довідник для вступників до вищих навчальних закладів у 2012 році "Довідник абітурієнта - 2012", в якому розміщено Умови прийому з додатками, 110 запитань щодо вступної кампанії і відповідей на них, нормативні документи щодо пільгових категорій вступників, адреси сайтів вищих навчальних закладів та інформація про приймальні комісії, а також інші матеріали, необхідні вступникам.

 ЧАС "Ч" - 1 СЕРПНЯ ОПІВДНІ

  - Юрію Миколайовичу, розкажіть про те, що нового з'явилося в умовах прийому до ВНЗ цього року?
  - Ще в листопаді - грудні минулого року Департаментом вищої освіти опрацьовано і погоджено понад 1025 правил прийому ВНЗ усіх форм власності й підпорядкування. Я не зупинятимуся детально на Умовах прийому 2012 року. Вони не відрізняються кардинально від Умов минулого року. Зверну увагу лише на деякі зміни.
  Найбільшого резонансу в ЗМІ набула пропозиція збільшити прохідний бал у сертифікаті зовнішнього оцінювання з профільних предметів із 124 до 140 балів при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, підтримана провідними ВНЗ і студентською громадою. Хочу наголосити, що збільшення прохідного бала з профільного предмета ми розглядаємо як важливу умову забезпечення якісного одбору вступників.
  Також зупинюся на правилах, які стосуються чіткого і прозорого оприлюднення рейтингових списків вступників.
  Перший список має бути оприлюднений 1 серпня не пізніше 12 години. Другий і третій не пізніше 12 години відповідно 5 і 8 серпня. Хочемо, щоб працівники приймальних комісій нарешті зрозуміли: будь-яке безпідставне затягування з оприлюдненням списків викликає справедливу підозру у вступників щодо можливих порушень і зловживань при зарахуванні. І як наслідок, призводить до численних дзвінків на консультативний телефон міністерства.
  Зарахування вступників на основі базової і повної загальної середньої освіти на денну форму навчання повинно бути проведено за державним замовленням не пізніше 11 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня.

  КОМУ НАДАЮТЬСЯ ДОДАТКОВІ БАЛИ?

  - Питання, що найбільше турбує абітурієнтів, як обчислюватимуться бали для бакалаврів і для магістрів? І хто має право на додаткові бали при вступі?
  - Звертаю увагу, що вступникам на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюватиметься як сума результату фахового вступного випробування, вступного екзамену з іноземної мови та інших переліків конкурсного відбору, зазначених у правилах прийому ВНЗ. А також на особливості нарахування додаткового бала призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів і призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами. В тому числі: історія - при вступі на напрями (спеціальності) "Дошкільна освіта", "Початкова освіта", "Корекційна освіта" (за нозологіями), "Соціальна педагогіка", "Реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)", "Видавнича справа та редагування" і напрями (спеціальності) галузей знань "Культура", "Мистецтво", "Гуманітарні науки", "Соціально-політичні науки", "Соціальне забезпечення"; Педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) "Психологія", "Практична психологія" і напрями (спеціальності) галузей знань "Педагогічна освіта".
  Обов'язковою процедурою при прийомі документів такої категорії осіб є перевірка прізвищ переможців у відповідному наказі МОНмолодьспорту, який буде розміщено на офіційному сайті.

МОВОЮ ЦИФР

  Цього року кількість випускників старшої школи порівняно з 2011-им збільшилася на 124,2 тисячі осіб (з 195,8 тисячі до 320 тисяч, на 38,8 %). Усього в 2011 році для проходження тестування було зареєстровано близько 258 тисяч осіб.
  Збільшення обсягу прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра порівняно з 2011 роком становить 4,3 тисячі місць (на 4,4 %) - відповідно з 99 тисяч місць у 2011 році до 103,3 тисячі місць у 2012 році. Порівняно з 2010 роком збільшення становить 0,6 тисячі місць (на 0,6 %) - відповідно з 102,7 тисячі осіб у 2010 році до 103,3 тисячі в 2012. Торік кількість випускників старшої школи порівняно з 2010-им була меншою на 142,6 тисячі, тобто на 42,1 %. Водночас для проходження тестування з української мови та літератури, яке є обов'язковим на всі напрями підготовки, з'явилося 88,88 % - майже на рівні 2010 року (11,9 %). Успішно пройшли тестування з української мови та літератури минулого року понад 202 тисячі осіб. Тобто лише 78 % від кількості зареєстрованих.


Людмила ЗАГЛАДА, Юрій ЗУЩИК, "Освіта України" № 23
Читать еще в: