Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Вступ-2012: тести - тестами, а вступні іспити ніхто не відміняв!

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№27 (761) 09 - 15 липня 2012 року

  
  Незважаючи на введення обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання для абітурієнтів, вступні випробування ще не вимерли як клас. По-перше, складати іспити у формі творчого конкурсу безпосередньо у виші доводиться тим, хто мріє оволодіти професіями журналіста, редактора, актора, режисера, архітектора, спортсмена тощо. По-друге, за бажанням пройти стандартну процедуру іспиту у ВНЗ, замість ЗНО, можуть ті, хто отримав шкільний атестат у 2007 році.
  Тому сьогодні ми поговоримо про вступні випробування і творчі конкурси.

  1. Які форми вступних випробувань можуть бути при вступі до вищих навчальних закладів України?
  Вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок особи з конкурсного предмета, з навчальної дисципліни за програмою вищого навчального закладу, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до вищого навчального закладу у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування.
  2. Які конкурсні предмети встановлені для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста?
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2 Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
  3. Які конкурсні предмети встановлені для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)?
  Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 1 Умов прийому до вищих навчальних закладів України. Перший та другий предмети є обов'язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 1 обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 1 або рішенням приймальної комісії вищого  навчального закладу.
  4. Які вступні випробування необхідно складати при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра?
  Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти проводяться фахові вступні випробування.
  Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу.
  Перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.
  5. Які абітурієнти проходять творчий конкурс?
  Творчий конкурс - форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей знань: мистецтво, культура, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, будівництво і архітектура, журналістика та інформація, видавничо-поліграфічна справа та спеціальністю "Стоматологія ортопедична" за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
  6. Як оцінюються результати творчих конкурсів та вступних екзаменів?
  Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
  Результати творчого конкурсу оцінюються за 12 - бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.
  Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
  Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожний етап творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.
  7. Чи можливо брати участь у конкурсі на заочну форму навчання, якщо абітурієнт не пройшов на жоден обраний напрям підготовки денної форми навчання?
  Можливо тільки за умови загального обмеження - п'ять вищих навчальних закладів, у кожному з них три напрями підготовки (загальна сума напрямів підготовки, у яких абітурієнт може брати участь у конкурсному відборі незалежно від форми навчання - 15, але на один і той же напрям підготовки можна брати участь у конкурсі як на стаціонарну, так і на заочну форми навчання).
  8. Якщо вступник вже подав документи для участі у конкурсі до п'яти вищих навчальних закладів та у кожному з них на три напрями підготовки, а потім передумав, чи може він забрати документи та подати документи ще до одного вищого навчального закладу на інший напрям підготовки?
  Ні. Забрати документи вступник може, але брати участь у конкурсному відборі він вже буде на меншу кількість напрямів підготовки та до меншої кількості вищих навчальних закладів.
  9. Вступник відноситься до категорії абітурієнтів, які мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, що  проводить вищий навчальний заклад (пункт 8.2. Умов прийому до вищих навчальних закладів України). Чи може він складати вступне випробування у вищому навчальному закладі, якщо він проходив зовнішнє незалежне оцінювання у поточному році?
  Ні. Таке право є тільки у категорій вступників, які зазначені у пунктах 8.1, 8.3, 8.4 Умов прийому. Категорія вступників, зазначених у пункті 8.2, має право складати вступний екзамен тільки за умови, якщо не проходили зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році.
  10. Яким чином вступають абітурієнти, не атестовані з української мови та літератури?
  Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних  кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
  Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.
  11. Як можуть вступати особи, які у школі навчались мовами національних меншин?
  Для осіб, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за напрямом 6.020303 "Філологія (мови національних меншин)" та здобули повну загальну середню освіту мовами національних меншин (угорська, молдавська, румунська, кримськотатарська, польська), приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з такої мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.
  12. Вступ відбувається за напрямами чи за спеціальностями?
  Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відбувається за напрямами, молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра - за спеціальностями.
  13. Якщо третій предмет можливо було здавати на вибір одного з двох, а вступник здав обидва, яким чином приймальна комісія вибере один з них?
  Третій конкурсний предмет визначається абітурієнтом крім випадків, якщо такий предмет визначено рішенням приймальної комісії.
  14. Чи може вступник подати апеляцію?
  Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом його керівника.
  Перескладання вступних випробувань не допускається.
  15. Що буде, якщо вступник не з'явився на вступне випробування у визначений розкладом час?
  Особи, які без поважних причин не з'явились на вступне випробування у зазначений розкладом час, або одержали незадовільну оцінку, до участі у конкурсі не допускаються.


За матеріалами
www.pedpresa.com
Читать еще в: