Європейський університет
 
 

В поисках работы

 
подписка онлайн
Работа-2

Про магістратуру як вищий ступінь освіти

Печать E-mail
Статьи - Куда пойти учиться


Про магістратуру як вищий ступінь освіти
  Болонський процес замислювався наприкінці минулого століття як відповідь на виклики глобалізації у сфері освіти. Сформований до того часу в Європі єдиний економічний, фінансовий і політичний простір вимагав також освітньої уніфікації. Адже якщо людина народилася і закінчила школу в одній країні, отримала диплом в іншій, а знайшла роботу в третій, зрозуміти, чого варті її кваліфікації, можна, лише навчившись порівнювати їх з тими, що отримані претендентами з інших частин об'єднаної Європи. А для цього треба не тільки визнавати дипломи та сертифікати один одного, але і зіставляти навчальні програми та курси, що вивчаються в рамках однієї спеціальності в різних країнах.
  У сучасному світі у відповідності з європейськими стандартами магістратура - це другий рівень вищої освіти. За встановленим порядком для зарахування до магістратури необхідно мати вищу освіту, тобто володіти дипломом спеціаліста (у нас), бакалавра або магістра за іншою спеціальністю. Після переходу вітчизняних ВНЗ на дворівневу систему навчання випускникам присвоюються ступені бакалавра або магістра. При цьому для продовження навчання в магістратурі студенту необхідно здати вступні іспити на конкурсній основі. Магістерські програми орієнтовані на ринок праці та на тісну співпрацю з роботодавцями. Крім того, вони враховують умови входження вітчизняної вищої школи в загальноєвропейську систему вищої освіти.
  Магістратура - це, перш за все, наукова школа, покликана підготувати випускників до наукових досліджень, озброїти їх сучасною методологією і методикою наукового пізнання. Магістратуру не має сенсу відкривати там, де немає науки.
Які ж переваги даної багаторівневої системи освіти?
  • У магістратури є й одна з важливих функцій - приймати у свої лави дорослих людей, що прагнуть отримати другу (або більше) освіту.
  • Магістратура здатна виробити у випускника ВНЗ універсальний підхід до конкретної професійної діяльності. У порівнянні з іншими формами вищої освіти в магістратурі більше годин і зусиль відводиться на дисципліни спеціалізації, дослідницькі проекти та виробничу практику. Завдяки цьому магістерські програми значною мірою націлені на потреби компаній-роботодавців. Магістри отримують комплекс компетенцій, що дозволяють відразу кваліфіковано виконувати певні функції, згідно певної спеціалізації.
  • Магістратура дозволяє зробити плавний перехід з однієї спеціальності в іншу або доповнити базову освіту. Завдяки осмисленому вибору спеціалізації, у людини підвищується мотивація до навчання, а значить, і успішність.
  Магістерські програми побудовані таким чином, щоб давати поглиблені знання в цілому комплексі дисциплін. Студенти отримують навички дослідницької та викладацької роботи, вміють систематизувати і узагальнювати інформацію. В результаті у студентів формується адекватне уявлення про сучасну науку. Випускник магістратури - це професіонал в обраній спеціалізації, більш підготовлений до професійної діяльності, ніж бакалавр або спеціаліст. Специфіка підготовки магістрів полягає в розвитку інтегрованих компетенцій, тобто здатності приймати рішення, брати на себе відповідальність, проводити аналіз, здійснювати комунікативні функції. Випускники не тільки вміють користуватися готовими знаннями, але й виробляють нові, а що ще більш важливо - готові транслювати їх іншим особам.
  При переході на дворівневу систему дуже важлива також академічна мобільність. Студент не повинен "варитися в одному соку", він повинен повчитися в різних університетах. У Болонському процесі це дуже важливий елемент: студент вибирає кілька ВНЗ, щоб рік повчитися в одному, потім рік - в іншому  і т.д., набираючи при цьому досвід різних шкіл. У Європі це часто практикується. На думку фахівців, ідея поділу рівнів навчання полягає в тому, що людина повинна мати більш вільну траєкторію освіти, щоб, отримавши базову освіту в одному місці, продовжити її в іншому.
  З урахуванням вище сказаного, не можна не згадати про переваги знання фахівцями іноземної мови, і в першу чергу, англійської мови яка стала міжнародною, оскільки більшість вчених з різних країн, що працюють над одним спільним проектом, використовують при обговоренні та вирішенні своїх завдань, як правило, саме англійську мову.
  Сучасні тенденції освіти, розвиток нових комунікативних систем, стрімкий розвиток Інтернету, міжнародні проекти, які освоюють нові економічні та географічні простори - всі ці галузі та напрями вже давно не просять, а вимагають від своїх співробітників і претендентів на роботу чітких і стабільних знань не тільки англійської, а й іспанської, німецької, французької.
  Студенти магістратури, які володіють іноземними мовами, мають великі привілеї на відміну від їх колег, які не знають мови. Є маса прикладів того, що в наших ВНЗ студенти-магістранти мають можливість протягом одного семестру навчатися в університетах Франції, Німеччини, Великобританії, Іспанії та інших європейських країн. Неможливо не погодитися з тим, що претендент із західним дипломом магістра в очах роботодавця отримує додаткові бали.
  На закінчення хочеться сказати, що часи, коли магістратура вважалася чимось екзотичним, проходять. Студенти починають розуміти, що вона дає можливість підвищити рівень освіти, при необхідності змінити напрям підготовки, піти в престижніший ВНЗ або продовжити навчання за кордоном. Роботодавці теж поступово звикають до того, що магістри, як правило, краще підготовлені, ніж бакалаври і фахівці. З кожним роком кількість бажаючих вступити до магістратури зростає. Оскільки, якщо людина хоче отримати поглиблені, повні знання зі свого предмета, то вона має можливість вибирати напрямок, який її цікавить. Нерідко трапляється так, що людина отримала певний багаж знань, попрацювала, зрозуміла, що володіє недостатнім арсеналом умінь і навичок, і вона має право далі усвідомлено продовжити навчання, так як нова багаторівнева система дає більшу свободу вибору.
  У сьогоднішньому світі немає системи освіти "на все життя". Сучасний ритм змушує людину підвищувати свій освітній рівень протягом усього її життя. І система "бакалавр-спеціаліст-магістр" - це якраз крок до більш високого рівня освіти.

За матеріалами
www.knowledge.allbest.ruЧитать еще в:


 
Успех - 1