IPSA-2021-2

В поисках работы

 
 
подписка онлайн
Работа-2
 

Що ми знаємо про неповну вищу освіту?

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№25 (612) 29 червня - 5 липня 2009 року

  Сьогодні система неповної вищої освіти посідає значне місце в задоволенні освітніх потреб особистості й суспільства, а диплом молодшого спеціаліста здобуло майже чверть населення України. Тим, хто у цьому році обирає майбутню професію та свій подальший освітянський шлях, ми пропонуємо звернути увагу на вищи навчальні заклади I-II рівнів акредитації та нагадуємо про основні моменти, пов'язані із здобуттям неповної вищої освіти.

  Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
  (Стаття 7, Закон України "Про вищу освіту")
  Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
  Особам, які завершили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації.
  Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.
  Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого - четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.
  (Стаття 8, Закон України "Про вищу освіту" )
  Підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється вищими навчальними закладами першого рівня акредитації та вищими навчальними закладами другого рівня акредитації.
  До вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації належать:
  коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації;
  технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації.
  (Стаття 24, Закон України "Про вищу освіту" )
  З рядом питань щодо навчання у коледжах ми звернулися до їх керівників. Сподіваємося, що їх відповіді допоможуть вам визначитися зі своїм подальшим життєвим шляхом.
Наші співрозмовники:
Заступник директора Промислово-економічного коледжу Національного авіаційного університету Лариса Володимирівна Тандир.


  - Ларисо Володимирівно, які спеціальності користуються найбільшим попитом у абітурієнтів у останні роки?
  - Промислово-економічний коледж НАУ - ВНЗ другого рівня акредитації, у якому здійснюється підготовка фахівців за денною та заочною формою навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та бакалавра економічного та технічного напрямів.
  Особи з базовою загальною середньою освітою приймаються на перший курс ПЕК НАУ для навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.
  Останнім часом особливої популярності набула спеціальність "Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації", яка готує технологів для видавничо-поліграфічної справи, тим самим відкриваючи нашим студентам широкі горизонти для цікавої творчої роботи і гарантоване працевлаштування. Про привабливість цієї спеціальності свідчать великі конкурси абітурієнтів.
  - Як коледж співпрацює з Національним авіаційним університетом?
  - До викладання дисциплін професійного спрямування, особливо з підготовки бакалаврів, залучаються працівники з науковими ступенями та званнями. В основному це науково-педагогічні працівники відповідних кафедр Національного авіаційного університету. Всі викладачі ПЕК НАУ мають великий досвід практичної роботи, створюють програмно-методичні розробки з урахуванням специфіки навчального процесу в коледжі. Навчальні плани з усіх спеціальностей складені на підставі освітньо-професійних програм та інтегровані до навчальних планів підготовки фахівців Національного авіаційного університету. Кафедрами університету рецензуються програми навчальних дисциплін.
  Після закінчення коледжу особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, мають право продовжувати навчання за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем у своєму навчальному закладі, а за бажанням - в НАУ та інших вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
  Заступник директора з виробничого навчання Київського кооперативного економічно - правового коледжу Анеля Олексіївна Коваленко.
  - Які переваги мають ті, хто після 9 класу вирішив продовжити навчання у коледжі?
  - До коледжу (рівень акредитації - І) приймаються вступники, які мають документ державного зразка про базову загальну середню освіту (9 класів) та повну середню освіту (11 класів).
  Важливо, що за час навчання студенти вивчають не тільки загальноосвітні предмети, які передбачені програмою середньої школи, а і основи загальнотеоретичних дисциплін економічного та юридичного циклів, спеціальні дисципліни. Тому випускники коледжу разом з дипломом молодшого спеціаліста також отримають атестат про повну загальну середню освіту.
  Випускники коледжу можуть працювати у податкових інспекціях, правоохоронних та фінансових органах, банківських структурах, на підприємствах, організаціях та установах різних форм власності, на посадах спеціалістів середньої ланки.
  Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує висококваліфікований викладацький склад кафедр Київського кооперативного економічно - правового коледжу. У нас створені належні умови для духовного, творчого та фізичного розвитку особистості. Тому до нашого коледжу приїжджають представники багатьох вузів України, та запрошують до себе на подальше навчання наших випускників.
  Студенти, які успішно завершили коледж, мають можливість продовжити навчання, наприклад, в Національному Київському торговельно-економічному університеті, Полтавському університеті споживчої кооперації України, Київському національному університеті харчових технологій, Університеті Україна, Академії внутрішніх справ, Державній академії статистики, обліку та аудиту на денній або заочній формі за скороченими програмами. Таким чином, вони продовжують навчання у вузах III-IV рівнів акредитації, але вже не з першого, а з третього чи другого курсів. Зрозуміло, що це - економія і часу, а в деяких випадках - і грошей.
  Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на нашу думку, ти щасливий.
  Тому ми запрошуємо на навчання випускників шкіл - амбіційних, комунікабельних, з вогником!
  Заступник директора з виховної роботи Київського міського медичного коледжу Володимир Миколайович Король.
  - Медична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст", яку отримують випускники Вашого коледжу - які переваги вона може надати в подальшому професійному житті?
  - У нашому коледжі готують молодших спеціалістів за різними спеціальностями: стоматологія ортопедична ( кваліфікація "Зубний технік"), сестринська справа (кваліфікація "Медична сестра"), а також сестринська справа (кваліфікація "медична сестра - бакалавр)".
  Хоча наші випускники не мають можливості вступати до другого чи третього курсу медичного університету, однак знання та професійні навички, що вони набули під час навчання в коледжі, допоможуть стати їм справжніми професіоналами. Якщо говорити про стоматологів-ортопедів, то після навчання у вищому медичному навчальному закладі вони мають змогу стати стоматологами, які не тільки лікують, але й протезують - це, насправді, перевага, яку дає навчання у коледжі.
  Отримавши кваліфікацію медичної сестри, можна продовжити навчання у коледжі та отримати кваліфікацію "медична сестра-бакалавр", що дозволить у подальшому працювати у лікарні на посаді заступника головного лікаря з медсестринства - зараз введена така посада.


 Підготувала М. Касумова


Читать еще в: