Європейський університет
 
 

В поисках работы

 
подписка онлайн
Работа-2

Сучасній освіті - європейський формат

Печать E-mail
  Змінювати систему вищої освіти в Україні вимагає Болонський процес. В рамках цього процесу починають розвиватися нові форми навчання студентів. Так, в Законі України "Про вищу освіту" (стаття 42), разом з традиційними формами освіти - денною (очною), вечірньою та заочною, знайшла своє місце також й дистанційна форма навчання. Сприяє цьому процесу стрімкий розвиток інформаційних та телекомунікаційних освітніх технологій, а також мережі Інтернет. Усі ці фактори зробили можливим отримати абітурієнту освіту дистанційно, без додаткових витрат на транспорт та проживання під час навчання в іншому місті. Вартість такого навчання, за рахунок використання сучасних комп'ютерних систем, значно нижче ніж традиційне здобуття вищої освіти, а прийом студентів відбувається на протязі всього року.
  В базовому вищому навчальному закладі створені відповідні електронні освітні продукти з кожної учбової дисципліни, а також - необхідні інформаційно-методичні матеріали. За допомогою супутникових каналів зв'язку та локальних інформаційних мереж, електронні продукти та інша учбова інформація надходить безпосередньо до студента. Електронний контроль знань та незалежне тестування гарантує послідовне та повне вивчення всіх модулів з вибраних дисциплін.
  Одним з найбільших у Європі освітніх закладів, що входить до глобальної міжнародної мережі мегауніверситетів (Global Media University Network), та використовує цю систему підготовки студентів є Сучасна гуманітарна академія (ліцензія А №164617 СНСОН). В академії навчається більше 180 тисяч студентів, в більше як 950 центрів по всьому світу. Академія є членом Європейської асоціації міжнародної освіти, Європейського фонду управління якості (EFQM). Це дозволяє видавати випускникам разом з дипломом про вищу освіту diploma supplements (Болонський сертифікат) в повній відповідності з рекомендаціями Європейської системи освіти (ECTS), що дає можливість продовжити освіту за кордоном, знайти престижну роботу як в Україні, так і за її кордоном.


Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
(044) 564-08-69, (066) 008-87-92.

Читать еще в:


 
Успех - 1