Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 6 (644) 15 - 21 лютого 2010 року

 
НАКАЗ  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-67 від 08.02.2010

Про врахування середнього бала документа про повну
загальну середню освіту

  Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2009 №873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 06.10.2009 №930/16946, для конкурсного відбору осіб, які на базі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, враховується середній бал документа про повну загальну середню освіту.
  Доручаємо керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників та зробити відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА.
  Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).
Зразок розрахунків та запису подано у додатку.

Заступник Міністра                                П. Полянський
Додаток до листа
від 08.02.2010 № 1/9-67ЗРАЗОК
 

   ДОДАТОК ДО АТЕСТАТА           

про повну загальну середню освіту __КВ__N37042980_________  

(без атестата не дійсний) _Бойко________________  

(прізвище, ім'я, по батькові)   

 Ніна Володимирівна______________

_________________________________

 

  закінчила__ у 2010_ році школу №141_____________________ 

(повна назва навчального закладу)

_________________________________  _________________________________

                                   

з такими балами:

назва предмета                  бал

Українська мова                                десять

Українська література      десять

Зарубіжна література       дванадцять

Англійська мова                                десять

Алгебра                                               дев’ять

Геометрія                            вісім

Інформатика                       дев’ять

Історія України                  дванадцять

Всесвітня історія                дванадцять

Географія                            десять

Основи економіки             дев’ять

Біологія                                десять

Фізика                                   вісім

Астрономія                                        вісім

Хімія                                                     дев’ять

Фізична культура                              звільнена       Трудова підготовка                          дев’ять

Медико-санітарна

підготовка                                           дев’ять

_______________       ___________

_______________       ___________

_______________       ___________

_______________       ___________

_______________       ___________

_______________       ___________

 

 

 

 

Пройшла державну підсумкову атестацію з таких предметів:

 

назва предмета                  бал

Українська мова                                десять

Математика                        дев’ять

Біологія                                десять ________________    _____________

________________    _____________

________________    _____________

Середній бал атестата* 9,7   


  * Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки =20; сума балів = 193; середній бал = 193:20=9,65=9,7.
Предмети, з яких зроблено запис "звільнений (а)", у загальну кількість не враховуються.


www.mon.gov.ua

Читать еще в: