Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Календар абітурієнта

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 30 (667) 02 - 08 серпня 2010 року

 
 Календар абітурієнта


 Зміни до Умов прийому
до вищих навчальних закладів України
(щодо продовження термінів подачі заяв та документів на вступ та проведення вступних випробувань у вищих навчальних закладах)


  1. Пункти 5.3 - 5.7 розділу V викласти в такій редакції:
  "5.3. Прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується 5 серпня, крім випадків, передбачених пунктами 5.4 та 5.5 цього розділу.
  5.4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і мають складати вступні екзамени у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 8.1 - 8.3 розділу VIII цих Умов, закінчується 27 липня. Вступні екзамени проводяться у дві сесії - з 23 липня до 5 серпня.
  5.5. Прийом заяв та документів від осіб, які для вступу на навчання мають проходити творчі конкурси у вищих навчальних закладах відповідно до пунктів 7.3, 7.5 розділу VII цих Умов, закінчується 27 липня. Творчі конкурси проводяться у дві сесії - з 23 липня до 5 серпня.
  5.6. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на навчання на основі базової загальної середньої освіти, закінчується 27 липня. Вступні екзамени проводяться у дві сесії - з 23 липня до 5 серпня.
  5.7. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 6 серпня.".
  2.  Пункт 5.9 розділу V викласти в такій редакції:
  "5.9. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним замовленням здійснюється не пізніше 15 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності), але не пізніше 25 серпня".


Директор Департаменту вищої освіти Я.Я. Болюбаш
 www.mon.gov.ua

У Міністерстві освіти і науки створено оперативний штаб з питань вступної кампанії 2010 року

  З метою забезпечення контролю за проведенням вступної кампанії у вищих начальних закладах та протидії протиправним проявам у цих закладах, відповідно до наказу Міністра освіти і науки України, в МОН створено оперативний штаб "Вступна кампанія 2010 року". Штаб працюватиме у період прийому документів, проведення конкурсного відбору та зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів.
  До складу оперативного штабу, на чолі з Міністром освіти і науки Дмитром Табачником, увійшли заступник Міністра Євген Суліма, фахівці МОН, директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук, голова Державної інспекції навчальних закладів Олександр Бурлаков, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Леонід Губерський тощо.
  Також Міністерство освіти і науки України відповідним листом рекомендувало на період вступної кампанії 2010 року міністерствам і відомствам, що мають у підпорядкування вищі навчальні заклади, створити оперативні штаби "Вступна кампанія 2010 року>".


www.mon.gov.ua

Зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2010 році
  Основні зміни полягають у такому:
  * надано право вступникам подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2008, або у 2009, або у 2010 році (хоча абітурієнт не позбавляється права проходити ЗНО щорічно);
  * регламентовано кількість вищих навчальних закладів і напрямів підготовки (спеціальностей), куди вступник може подати заяву (не більш ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більш ніж на три напрями підготовки (спеціальності);
  * надано право вищому навчальному закладу допускати до участі у конкурсі абітурієнтів із сертифікатом, кількість балів якого з непрофільних предметів нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільних предметів становить не нижче 170 балів з кожного предмету;
  * передбачено врахування середнього бала атестата з округленням до десятих частин бала (за 200-бальною шкалою);
  * надано право особам, які не атестовані з української мови та літератури, складати вступний екзамен з тієї мови, оцінки з якої виставлені в атестаті;
  * надано право абітурієнтам, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, брати участь у конкурсі за результатами ЗНО або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі при вступі на навчання без відриву від виробництва.


Наказ МОН N243 від 26.03.2010 "Про затвердження Змін до Умов прийому до
вищих навчальних закладів України"
Читать еще в: