Європейський університет
ipsa-2018-2

В поисках работы

 
подписка онлайн
Работа-2

ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Печать E-mail
Статьи - Куда пойти учиться

№ 25 (662) 28 червня - 04 липня 2010 року

  ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ
АКАДЕМІЇ В М. КИЄВІ
IV рівень акредитації. Ліц. МОНУ АВ № 443617 від 15.04.2009 р
.

  Навчальний заклад створено у 1996 році, у 2007 році розпорядженням Кабінету Міністрів України № 863-Р інститут перетворено в Державний інститут інтелектуальної власності, а у 2010 році реорганізовано у Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві.
  Інститут функціонує у складі Навчально-науково-виробничого комплексу "Академія інтелектуальної власності" та Навчально-науково-виробничого комплексу "Академія інтелектуального бізнесу", створених МОН України.
  Інститут оголошує набір слухачів на 2010/2011 навчальні роки:
  за освітнім кваліфікаційним рівнем бакалавр за напрямом:
  - право ;
та вищої освіти - спеціаліст, магістр за спеціальностями:
  -   "Правознавство";
  - "Інтелектуальна власність";
  - "Консолідована інформація";
  - "Управління інноваційною діяльністю".
  За спеціальністю "Правознавство" здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр". Випускники отримують всебічні знання з базових юридичних дисциплін, та поглиблене вивчення дисциплін сфери інтелектуальної власності, що дає змогу в подальшому займатися юридичною діяльністю будь-якого спрямування, в тому числі захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.
  За спеціальністю (7(8).000002) "Інтелектуальна власність" випускаються магістри і спеціалісти. Магістри за своєю підготовкою отримують кваліфікацію "Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності", спеціалісти - кваліфікацію "Професіонал з інтелектуальної власності" і можуть обіймати первинні посади: інженера з патентно-ліцензійної та винахідницької роботи, професіонала з інтелектуальної власності, фахівця, наукового співробітника.
  За спеціальністю (8.000012) "Консолідована інформація" в інституті випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень магістра - кваліфікація "Аналітик консолідованої інформації". Інформаційні аналітики одержують комплекс знань і умінь щодо методології системного аналізу, формалізації предметної області та моделювання, розробки проектів управлінських рішень, технології і засобів автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності.
  XXI століття - епоха:
  - інформації та знань;
  - інтелектуалізації суспільства та економіки;
  - творчості та використання інтелектуального потенціалу людини.
  Інформаційний аналітик - це якісна, індивідуальна та змістовна спеціальність.
  За спеціальністю (8.000014) "Управління інноваційною діяльністю" випускаються магістри, які отримують кваліфікацію - "Магістр з управління інноваційною діяльністю".
  Випускники одержують сучасні знання та уміння з питань визначення перспективних цілей і завдань інноваційного розвитку галузі, підприємства, установи та організації та їхніх підрозділів; виявлення перспективності наукових розробок та впровадження у виробництво нових видів продукції (послуг), проектування та реалізації бізнес-моделей інноваційної підприємницької діяльності, комерціалізації інтелектуальних розробок тощо.
  Можуть обіймати первинні посади в апаратах управління підприємств, установ та організацій, в консультаційних центрах, консалтингових організаціях та інноваційних структурах центральних державних і регіональних органів управління, інноваційних фондах та інноваційних фінансово-кредитних установах, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах та технопарках.
  Нові спеціальності "Інтелектуальна власність", "Консолідована інформація", "Управління інноваційною діяльністю" та "Правознавство" - є міжгалузевими та універсально взаємопов'язаними.
  3. До навчання залучені провідні фахівці-практики державних систем правової охорони інтелектуальної власності, науково-технічної інформації та інноваційної діяльності, ВР України, Кабінету Міністрів України, НАН України, патентні повірені. Серед викладачів інституту 10 - докторів наук, 15 - кандидатів наук, 7 - професорів, 14 - доцентів.
  4. Прийом заяв і документів на перший курс (бакалаври)
  Випускники 2008-2010 р.: з 15 липня до 31 липня 2010 р.
  Випускники 2007 р. і раніше: з 15 липня до 23 липня 2010 р.
  Вступні випробування з 23 липня до 31 липня 2010 р.
  Прийом заяв і документів вступників на основі базової вищої освіти здійснюється з 23 червня до 22 серпня 2010 р. Фахові вступні випробування 23 - 24 серпня.
  5. До заяви на вступ додаються:
  - завірена копія або оригінал документа про освіту;
  - завірена копія або оригінал додатку до документу про освіту6 фотокарток 3х4;
  - медична довідка за формою 086 - о;
  - копія довідки про присвоєння податкового ідентифікаційного номеру;
  - сертифікати зовнішнього тестування (для вступників на 1 курс бакалаври) з: української мови і літератури, історії України, математики, або біології, або іноземної мови, або географії (за вибором абітурієнта);
  - паспорт та військовий квиток (свідоцтво про народження) пред'являються особисто, копії додаються.
Адреса: МСП-03680, Київ-35, вул. Урицького, 45, кімн. 817, 819 (8 поверх)
Тел/факс. 494-06-72(73), 494-06-76, 498-3840. внутр. тел. 76-72, 76-76.
E-mail; Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script ; Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script ; URL: www.iipl.ukrpatent.org.Читать еще в:


 
Успех - 1