Фахівці з фінансів: бухгалтер, аудитор, аналітик

Статьи - Мир профессий

№08 (745) 27 лютого - 04 березня 2012 року

  Бухгалтер, аудитор і аналітик - складні, трудомісткі і, разом з тим, цікаві професії. Якщо ви любите порядок в цифрах і документах, готові вчитися і професійно розвиватися - це професії для вас. А ще вони традиційно одні з найпрестижніших і оплачуваних на ринку праці. Втім, гроші - це не головне: адже варто пов'язувати своє життя тільки з тією роботою, яка до душі.
  Бухгалтер
  У бухгалтера найвищий рівень відповідальності - як перед власниками бізнесу, так і перед представниками податкових органів.
  Бухгалтер дуже завантажений роботою - і часто переробляє, особливо в період здачі звітності. "А коли гарбуз перетворюється на золоту карету, це класифікується як дохід або як збільшення вартості майна?" - запитує в анекдоті маму-бухгалтера маленька донька; зрозуміло, що і вдома бухгалтер думає про справи. У цього професіонала багато обов'язків, в числі яких (якщо мова йде про головбуха) - участь в управлінні та фінансовому плануванні підприємства. Він формує облікову політику - і безпосередньо веде бухгалтерський облік, вибирає оптимальну податкову політику - і своєчасно представляє повну і достовірну податкову звітність. Він стежить за тим, щоб зобов'язання виконувалися, а господарські операції в компанії відповідали державному законодавству. Відповідно, для нього важливо вміти грамотно розподіляти свій час і керувати людьми. Загальновідомо, що бухгалтеру необхідні акуратність, посидючість, копіткість, аналітичний склад розуму, увага до деталей.
  Бухгалтер повинен вміти працювати з великими обсягами інформації. Йому необхідно відмінно розбиратися в законодавстві у сфері бухгалтерії та оподаткування, а також знати спеціальні бухгалтерські програми. Для роботи в міжнародних компаніях часто потрібне знання міжнародних стандартів бухгалтерської звітності (МСФЗ), спеціальних програм GAAP, Scala.
  Багато роботи - великі гроші. Рівень зарплати головного бухгалтера дійсно залежить від обсягу роботи, а також від кількості юридичних осіб, які він веде, і обігу цих компаній.
  Яка типова кар'єрна траєкторія для бухгалтера? Вертикальна кар'єра чітко простежується навіть на самому початку роботи: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Прикладом горизонтальної кар'єри може служити перехід головного бухгалтера в міжнародну компанію.

 Аудитор
  На дверях, за якими працює аудитор, могла б висіти табличка: "Бухгалтер іноді прав, але ..." Продовжимо: але стан фінансово-господарської діяльності компанії, де він працює, перевірить аудитор. А також цей фахівець займається консультуванням компаній: він висловлює свою професійну думку про стан фінансової і податкової звітності та дає рекомендації. За своїм характером аудит дійсно близький до консультаційної діяльності. Ряд аудиторських компаній надає також послуги з відновлення бухобліку, трансформації звітності в інші системи, бізнес-планування та аналізу фінансово-господарської діяльності. Тому аудитор повинен глибоко і всебічно розбиратися в різних питаннях, пов'язаних з діяльністю об'єкта, що перевіряється, і мати досить широкий кругозір в області економіки і фінансів. Це також дуже відповідальний професіонал - крім усього іншого, він бере на себе відповідальність мати професійне судження і часом бере участь у розгляді позовів у арбітражному суді. Недарма аудит називають вищим пілотажем бухгалтерського обліку.
  По вертикалі кар'єра аудитора розвивається таким чином: аудитор, старший аудитор, керівник аудиторської перевірки. Рух по горизонталі реалізується як перехід з вітчизняних аудиторських фірм в міжнародні або як перехід в неаудиторскі фірми на посаду внутрішнього аудитора.

  Аналітик
  Посади, які займають аналітики, досить різноманітні: фінансовий аналітик, аналітик ризиків, інвестиційний аналітик. Аналітик займається аналізом історії, тобто динаміки тих чи інших показників з метою знаходження загальних закономірностей, виявляє причини формування історії в даному виді, а також прогнозує розвиток подій. До плюсів професії варто віднести те, що вона спокійна і методична, з нормованим робочим днем. Проектна аналітика не може існувати ні без розміреності, ні без творчого підходу. А для людей, пристрасно закоханих в математику, це спосіб реалізувати свої таланти і амбіції в таких сферах, як консалтинг, банківська справа, ринок цінних паперів та інших.
  З особистих якостей найважливішим є, звичайно, аналітичний склад розуму. Він дозволяє чітко формулювати завдання і вибирати інструментарій для її вирішення. А з точки зору професійних якостей, аналітик повинен, в першу чергу, вміти системно вирішувати свої завдання. Це виражається в тому, що будь-яке завдання він виконує лише один раз і при появі подібного використовує вже готове рішення. Якщо кожен раз заново "винаходити велосипед", то результати аналізу в різні періоди будуть непорівнянні. У другу чергу, аналітикам необхідна педантичність, яка буде змушувати фахівців проводити паралельні та перехресні перевірки зроблених ними висновків.
  Професіоналу потрібні такі знання, уміння і навички: розуміння, звідки взято дані і що вони означають; уважність, що виключає виконання подвійної роботи; звичка перевіряти себе; володіння інструментарієм для одержання попередніх даних, а також їх обробки (Інтернет, MS Excel, MS Access, SQL, SAS); вміння дохідливо й коротко сформулювати отримані в результаті аналізу висновки.
  У завдання аналітика також входить робота з підготовки щомісячних, щоквартальних та щорічних звітів про результати роботи компанії.
  Вершиною розвитку аналітика може стати посада фінансового директора. Однак тут, крім знань математичного апарату, знадобиться знання і розуміння державного законодавства.
  Фінансовими аналітиками і бухгалтерами можуть працювати і люди, які навчалися на економіста. До речі, роботодавці іноді шукають фахівців на вакансії економістів з фінансової роботи, які формували б доходи і накопичення компанії і розподіляли б ці кошти на її потреби.

 

За матеріалами
Олени Лісової,
www.edunews.ruЧитать еще в: