Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
IPSA-2020-2
 

В поисках работы

 
подписка онлайн
 
Работа-2
 

ДРУГА ВИСТАВКА "ІННОВАТИКА В ОСВІТІ УКРАЇНИ"

Печать E-mail
Статьи - Новые технологии

№ 46 (683) 22 - 28 листопада 2010 року

  З 27 по 29 жовтня 2010 року в Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи,13, м. Київ) відбулася Друга виставка "ІННОВАТИКА В ОСВІТІ УКРАЇНИ".
  Організатори виставки: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія "Виставковий Світ".
  Привітання виставці "Інноватика в освіті України" надіслали Голова Верховної Ради України В.М. Литвин; Міністр освіти і науки України Д.В. Табачник; Президент Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кремінь; Президент Національного центру "Мала академія наук України" С.О. Довгий; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України О.А. Удод.
  Відкривали виставку заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Казимир Михайлович Левківський, Перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України Василь Миколайович Мадзігон, Голова оргкомітету Всеукраїнського конкурсу "Дотик природи" Григорук Валерій Іванович - проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Т. Шевченка.
  Мета виставки "Інноватика в освіті України" - узагальнити і всебічно представити широкій громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям, органам державної влади і управління, досвід інноваційної діяльності освітніх закладів, їх здобутки, визначити і обговорити пріоритетні проблеми подальшого удосконалення навчального процесу, підвищення якості освіти.
  На виставці були представлені з 25 регіонів України 420 навчальних закладів, державні органи управління освітою, післядипломні установи, науково-методичні центри, сучасні підручники, технічні засоби навчання, інноваційні педагогічні технології, підприємства, видавництва і засоби масової інформації, які співпрацюють з системою освіти.
  У тому числі:
  70 - університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів;
  287 - післядипломних установ освіти, профтехучилищ, шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних та позашкільних освітніх закладів, науково-методичних центрів;
  25 - регіональних органів управління освітою;
  38 - підприємств, фірм, видавництв, засобів масової інформації.

  В рамках виставки відбулося 59 семінарів, які надавали можливість педагогам, науковцям, іншим працівникам педагогічного процесу отримати необхідні знання із досвіду і практики найкращих закладів України, які творчо працюють і впроваджують інновації у сфери своєї діяльності, обговорити нагальні питання, пов'язані з актуальними проблемами сучасного розвитку освіти. На огляд громадськості були представлені інноваційні ідеї, інформаційні технології, авторські програми, методичні рекомендації, обладнання і матеріали для навчального процесу. Відвідувачі виставки могли оцінити також діяльність дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, професійно-технічної, вищої освіти і перепідготовки кадрів.
  Великі й змістовні експозиції презентували Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний університет "Львівська політехніка", Національний авіаційний університет, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національний фармацевтичний університет, Луганський національний аграрний університет, Запорізький національний технічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Івано-Франківський національний медичний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Одеський національний політехнічний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та інші.
  Цікаві і багатогранні експозиції представили управління освіти та обласні інститути післядипломної педагогічної освіти Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Луганської, Миколаївської, Харківської, Донецької, Житомирської, Полтавської, Рівненської та Черкаської областей, м. Києва та АР Крим.
  Свої інноваційні розробки подали наукові установи Національної академії педагогічних наук України: Інститут педагогіки, Інститут вищої освіти, Інститут обдарованої дитини, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, Інститут соціальної та політичної психології, Інститут проблем виховання, Інститут професійно-технічної освіти та інші.
Яскраву і змістовну експозицію разом з регіональними центрами презентував Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України, який в цьому році відзначає 85 років юннатівському руху в Україні.

  Відбулися "круглі столи" Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України "Інноватика в діяльності позашкільного навчального закладу"; Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Реалізація інноваційного педагогічного потенціалу регіону в межах концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку"; Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників "Особливості створення та розвитку інноваційного освітнього простору сільського регіону в умовах модернізаційних суспільних змін"; Житомирського обласного педагогічного ліцею "Роль творчих груп педагогів в інноваційному оновленні освітнього простору ліцею".
  На стенді Національного центру "Мала академія наук України" презентувався спільний проект МАН України, Одеського національного політехнічного університету та Інституту обдарованої дитини НАПН України "Інформаційно-технологічна система підтримки дослідницької діяльності учнів МАН та студентів вищих навчальних закладів на прикладі навчально-дослідницької екологічної ділової гри "Дослідження впливу антропогенного навантаження на рослини, воду та ґрунти в паркових зонах міст України" та Всеукраїнської Інтернет - олімпіади "Відкрита природнича демонстрація"
  Пройшов форум "Педагогічний талант" Всеукраїнського тижневика "Освіта". На стенді ТОВ "Інгресс" відбулася презентація "Інтерактивне обладнання у навчальних закладах. Перетворення звичайних аудиторій на інтерактивні класи"; семінар Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту та Dopravna Akademia Trencin (Словаччина) "Інноватика у співпраці професійно-технічних училищ України з міжнародними освітніми установами; Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету та ТОВ "Стелла Сістемз" "EDUkIT": інформаційно-освітня платформа для розробки Інтернет-сайтів середніх навчальних закладів та інші заходи.
  Змістовні новітні розробки показали підприємства та компанії, які виготовлять сучасні засоби навчання та співпрацюють з галуззю освіти: ТОВ фірма "ІТМ", ТОВ "Спеціальні реєструючі системи", ВАТ "Електровимірювач", ТОВ "НОВЕЛЛА", ВАТ "Київський завод реле та автоматики", ТОВ "Інгресс", компанія "Гамаюн", ТОВ "Інфол", науково-виробниче підприємство "Метекол", фірма "1С Україна", освітня мережа "Щоденник.ua", ТМ "Копіркін", компанія "Інтердизайн", центр "Логос" та інші.
  Організатори виставки започаткували проведення 11 тематичних конкурсів із ряду актуальних проблем інноваційної модернізації освіти: "Інноватика у вищій освіті"; "Інноватика у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації"; "Інноватика у співпраці загальноосвітньої середньої школи і професійно-технічних училищ"; "Інноватика у співпраці професійно-технічних училищ України з міжнародними освітніми установами"; "Інноватика в дошкільній освіті"; "Інноватика в загальноосвітньому навчальному закладі"; "Інноватика у науково-методичній роботі інститутів післядипломної педагогічної освіти з упровадження педагогічних інновацій"; "Інновації у діяльності позашкільного закладу освіти"; "Інновації у співпраці підприємств, наукових установ, структур бізнесу, міжнародних організацій, видавництв з системою освіти"; "Науково-методичний супровід інновацій у закладах освіти".
  На конкурс з номінацій виставки подано 276 робіт. Вперше на цій виставці переможців - Лауреатів в номінаціях конкурсу нагороджено Золотими, Срібними і Бронзовими медалями. За дорученням Оргкомітету, переможцям їх вручили, директор компанії "Виставковий Світ" Рудько Світлана Володимирівна та виконавчий директор освітянських заходів компанії "Виставковий Світ" Сокол Віталій Васильович.
27 жовтня 2010 р. в рамках виставки проведено Всеукраїнський форум учнівської та студентської молоді "Дотик природи". Організатори заходу - Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. Форум проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової зміни, сприяння переходу України на інноваційний шлях розвитку.
  За відгуками учасників та відвідувачів виставки, яких було більше 8000, проведення таких заходів сприяють не тільки узагальненню і розповсюдженню досвіду інноваційної діяльності багатьох освітніх закладів різного типу, але і свідчать про значний інтелектуальний педагогічний потенціал системи освіти, сприяють розвитку і упровадженню сучасних освітніх інновацій, широкому використанню передових інноваційних технологій і зразків новітнього навчального обладнання. Виставка наочно демонструє зростання якості навчального процесу, вагомий творчий потенціал педагогічних кадрів, здатних ефективно упроваджувати інноваційні педагогічні та інформаційно-технологічні проекти, адаптуватися до сучасних вимог і реформ Президента і Кабінету Міністрів України, міжнародних освітніх організацій.


До зустрічі 2-4 березня 2011 року на
Другій міжнародній виставці "СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ - 2011"!
З повагою,
Директор компанії "Виставковий Світ"
Світлана Володимирівна Рудько


Читать еще в: