IPSA-2022
подписка онлайн
Работа-2
 

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА "СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ - 2010"

Print E-mail
Новости - Последние новости

№ 16-17 (654) 26 квітня - 2 травня 2010 року 

  17-19 БЕРЕЗНЯ 2010 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася Міжнародна виставка "СУЧАСНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ - 2010".
  Організатори виставки - Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, компанія "Виставковий Світ".
  Виставка представила 460 кращих освітніх закладів та виробників продукції для освіти із 22 регіонів України, Росії, Польщі, країн Прибалтики, Аргентини, Американські Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS, Державну вищу професійну школу в Хелмі, Консультаційний центр освіти в США, Німецький культурний центр "Гете-Інститут в Україні" при посольстві ФРН в Україні та інші.
  У тому числі:
  387 - університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, профтехучилищ, шкіл, гімназій, ліцеїв;
  17 - науково-методичних центрів і міжнародних установ;
  22 - регіональних органів управління освітою;
  34 - підприємств, фірм, видавництв, засобів масової інформації.
  Привітання виставці "Сучасні навчальні заклади - 2010" направили Голова Верховної Ради України В.М. Литвин; заступник міністра освіти і науки України М.В. Стріха; президент Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кремень; голова підкомітету з фахової освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки й освіти В. Курило; директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України О.А. Удод.
  В церемонії урочистого відкриття виставки прийняли участь і оглянули експозицію Президент Національної академії педагогічних наук України В.Г. Кремень, перший заступник начальника Управління гуманітарної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України А.М. Гуржій, директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України О.А. Удод, директор департаменту Мінагрополітики України Т.Д. Іщенко.
  Виставку супроводжувала обширна тематична програма, яка включала презентації, семінари, "круглі столи", конференції - всього 94 заходи, в обговоренні яких взяли участь 327 педагогів і науковців.
  На виставці кращі українські та іноземні учасники пропонували сучасні освітні інновації, розробки і технології навчання для втілення в життя. Відвідувачі міжнародної виставки - представники державних структур, організатори освіти, керівники і спеціалісти освітніх закладів з різних регіонів України, країн СНД, співробітники НДІ і ВНЗ - змогли оцінити заклади дошкільної, шкільної, позашкільної освіти, професійно-технічної, вищої освіти і перепідготовки кадрів.
  Великі і змістовні експозиції сформували Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Національний університет "Львівська політехніка", Національний авіаційний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Національний фармацевтичний університет, Вінницький національний технічний університет, Луганський національний аграрний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Запорізький національний технічний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ), Івано-Франківський національний медичний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Одеський національний політехнічний університет, Львівський національний аграрний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Вінницький національний аграрний університет, Харківська національна академія міського господарства, Таврійський державний агротехнологійний університет, Дніпропетровська державна медична академія, Львівський медичний інститут і коледж "Монада".
  Цікаві і багатогранні експозиції представили управління освіти та обласні інститути післядипломної педагогічної освіти Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Полтавської, Рівненської, Хмельницької та Черкаської областей, м. Києва.
  Свої розробки представили наукові установи: Інститут вищої освіти НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Науково-дослідний центр навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАН України, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Інститут прикладної фізики НАН України та інші.
  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України провів "круглий стіл" на тему: "Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та підготовка вчителів до їх впровадження", спільну конференцію з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на тему: "Філософія випереджаючої освіти для сталого розвитку: проблеми методології і технологій".
  Відбулася презентація Асоціації історичної правди імені М.П. Ковальського і проекту по популяризації науки з нагоди 81-ї річниці від дня народження засновника української школи джерелознавців професора Миколи Павловича Ковальського на стенді молодіжного журналу "Стіна" та інші заходи. Державна вища професійна школа в Хелмі та Національний університет водного господарства та природокористування організували спільний круглий стіл на тему: "Болонський процес: стан і перспективи. Досвід Національного університету водного господарства та природокористування і Державної вищої професійної школи в Хелмі". Багатьох відвідувачів зацікавили презентація Американських Рад з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS на тему: "Якщо Ви хочете навчатися у США", семінар Наукової школи "Прекрасний світ" на тему: "Міжнародне співробітництво в науці та освіті в інтересах людства" спільно з Казахським національним університетом імені аль-Фарабі, Євразійським національним університетом ім. Л. Гумільова (м. Астана, Казахстан), Болонським університетом (Італія).
  Змістовні новітні розробки показали підприємства та компанії, які виготовлять сучасні засоби навчання та співпрацюють з галуззю освіти: ВАТ "Київський завод реле та автоматики", ДНВП "Електронмаш", Система Net Школа - Net Місто, ТОВ фірма "ІТМ", програмне забезпечення "Курс", ТОВ "Інфол", виробнича компанія "Індастрі", освітня мережа "Щоденник.ру", компанія "Интердизайн", центр "Логос", науково-методичний центр "Дидакта" та інші.
  Організатори виставки започаткували проведення тематичних конкурсів по ряду актуальних проблем інноваційної модернізації освіти. Конкурс проводився по таким номінаціям: компетенційний підхід в освітній діяльності вищої школи; інноватика в принципах і механізмах функціонування середнього освітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку; інноватика в принципах і механізмах функціонування освітнього закладу випереджаючої освіти для сталого розвитку; застосування інноваційних педагогічних технологій при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації; розробка та впровадження інноваційних технологій навчання у професійно-технічному навчальному закладі; розробка та виробництво сучасних засобів навчання; роль обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у науково-методичному забезпеченні системи управління якістю освітнього процесу; за активну організаторську роботу по інноваційній модернізації національної системи освіти; інтеграція науки і освіти.
  На конкурс з номінацій виставки було подано 218 робіт. Конкурсні роботи представляли автори і педагогічні колективи з 22 регіонів України. Переможців в номінаціях конкурсу на виставці було нагороджено Золотими, Срібними і Бронзовими медалями.
  За багаторічну плідну організаторську роботу і вагомий творчий внесок у розвиток системи освіти незалежної України у зв'язку з 70-річчям від дня заснування нагороджено Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта".
  Вперше для учасників виставки - вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації - було проведено рейтинговий виставковий конкурс по 10 тематичним напрямам у 78 показниках діяльності з відзначенням переможців нагородою - Кришталевою стелою -Гран-Прі "Лідер вищої освіти України" та "Лідер післядипломної педагогічної освіти України". Для участі в рейтинговому виставковому конкурсі було подано 46 форм. 15 учасникам-переможцям було вручено нагороду Гран-Прі "Лідер вищої освіти України" та 4 учасники-переможці удостоєні Гран-Прі "Лідер післядипломної педагогічної освіти України".
  Міжнародну виставку "Сучасні навчальні заклади-2010" відвідало близько 10 тис. осіб. Гості виставки мали можливість ознайомитися з сучасними досягненнями та досвідом міжнародної та національної систем освіти, взяти участь в обговоренні нагальних питань, пов'язаних з актуальними проблемами сучасного розвитку освіти та отримати об'єктивну інформацію про рівень освіти в Україні. Виставка була цікавою як для широкої громадськості, так і для випускників шкіл і студентів, які мали нагоду наочно впевнитися в рівні освіти навчальних закладів і визначитися на майбутнє з подальшим навчанням у освітньому закладі.
  На думку учасників і організаторів виставки, проведення таких заходів сприяють не тільки узагальненню і розповсюдженню досвіду інноваційної діяльності багатьох освітніх закладів, але і мають значний потенціал сприяння розвитку сучасних освітніх інновацій, широкому використанню передових інноваційних технологій і зразків новітнього учбового обладнання. Виставка наочно демонструє зростання якості навчального процесу, сприяє не лише упровадженню інноваційних педагогічних і інформаційно-технологічних проектів, розширенню можливостей діяльності всіх учасників освітнього процесу, а й розповсюдженню кращих надбань освіти України.

Ласкаво просимо на виставку "Інноватика в освіті України",
яка відбудеться 27-29 жовтня 2010 року!

З повагою,
директор компанії "Виставковий Світ"
Світлана Володимирівна Рудько

Виконавчий директор
освітянських заходів компанії "Виставковий Світ"
Віталій Васильович Сокол

Оргкомітет: +38 044 498-42-07, 498-42-06, 498-42-05
E-mail: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
Сайти виставок: www.vsosvita.com.ua, www.innovosvita.com.ua
Читать еще в: