Архив газеты

Архив 2019
Архив 2020
 
 

В поисках работы

 
IPSA-2020
подписка онлайн
Работа-2

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації

Печать E-mail
Статьи - В помощь абитуриенту

№ 10 (648) 15 - 21 березня 2010 року

 
Про порядок закінчення навчального року та проведення
державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах
в 2009/2010 навчальному році

Лист МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01.02.2010 р. № 1/9-50  (витяги)
  Відповідно до ст. 1 Закону України "Про загальну середню освіту" навчальний рік з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації має бути завершено не пізніше 1 липня 2010 року.
  У цьому навчальному році навчальні заняття у 1-11 класах завершуються 27 травня 2010 р.
  Після завершення навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах 27-28 травня проводиться свято "Останній дзвоник".
  Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлені й затверджені білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.
  У цьому листі вказані збірники завдань, які станом на 01.02.2010 року вже підготовлені. Звертаємо увагу на те, що відповідно до листа МОН від 15.12.2009 р. №1/9-879 завершується робота щодо розроблення й інших збірників завдань для державної підсумкової атестації. Додаткова інформація про них - на стор. 26 "РиУ". Рішення про використання того чи іншого збірника завдань приймає загальноосвітній навчальний заклад.
  У випускних 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 1 по 18 червня.
  Державна підсумкова атестація, що проводиться у письмовій формі, розпочнеться о 9.00, а в усній формі - для першої групи - о 9.00, для другої групи - о 14.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освітою.
  Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів (диктант) проводитиметься 1 червня.
  Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з трьох предметів з 11 по 18 травня у вигляді шкільних підсумкових контрольних робіт. Конкретну дату їх проведення визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
  При складанні розкладу проведення державної підсумкової атестації необхідно передбачити не менше двох-трьох днів для підготовки до проходження атестації з кожного предмета.
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року №1319 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1095 і від 31 грудня 2005 р.№ 1312" зовнішнє незалежне оцінювання визначене як вступне випробування до вищих навчальних закладів.

  ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школі
  Відповідно до п. 6.1 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.08 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.08 № 151/14842) у новій редакції, що затверджено наказом від 21.12.2009 №1151, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 18 січня 2010 року № 39/17334, бали за атестацію у старшій школі виставляються за результатами шкільних підсумкових контрольних робіт.
  Підсумкові контрольні роботи у старшій школі проводяться з трьох предметів: української мови (переказ, обов'язково), математики або історії України (обов'язково) та одного предмета з інваріантної складової навчального плану за вибором учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням проводяться підсумкові контрольні роботи з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом за вибором може бути мова навчання.
  Порядок проведення шкільних підсумкових контрольних робіт визначається МОН.
  Бали за підсумкові контрольні роботи виставляються у класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна".
  Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис (звільнений (а)).
  Результати підсумкових контрольних робіт виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі "державна підсумкова атестація" та враховуються при визначенні середнього балу атестата.
  Одинадцятикласники, які хворіли під час проведення підсумкових контрольних робіт (державної підсумкової атестації), зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти її в інші терміни.
  Державна підсумкова атестація з української мови є обов'язковою і проводиться у формі переказу за текстом, визначеним Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за посібником: "Українська мова та література. Збірник текстів для переказів із творчими завданнями. Державна підсумкова атестація. 11 клас" / Укл. Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Л.В. Плетньова, А.В. Ярмолюк. - К.: Генеза, 2009, 2010.
  На виконання завдання підсумкової контрольної роботи державної підсумкової атестації з української мови в 11 класі відводиться 90 хвилин, протягом яких учні докладно відтворюють первинний текст запропонованого переказу з урахуванням його смислової і структурної цілісності (без додаткового творчого завдання). Переказ проводиться за традиційною методикою.
  Шкільну підсумкову контрольну роботу з історії України обов'язково виконують випускники, які навчалися в класах філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного та спортивного напрямів.
  Контрольна робота з історії України проводитиметься в письмовій формі за збірником, рекомендованим Міністерством освіти і науки України: "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з історії України. 11 клас" Укл. В.Власов, С. Кульчицький. - К.: Літера. ЛТД, 2010 р.
  Збірник містить 10 варіантів по 10 тестових завдань різної форми в кожному варіанті.
  Для проведення підсумкових контрольних робіт вчитель обирає варіанти робіт. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
  Шкільні підсумкові контрольні роботи зі всесвітньої історії проводяться також у письмовій формі за "Збірником завдань із всесвітньої історії для державної підсумкової атестації. 11 клас.". Укл. Т. Ладиченко. - К.: Ґенеза, 2010 р.
  Для проведення підсумкових контрольних робіт вчитель на власний розсуд обирає варіанти робіт. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
  У профільних класах передбачається проведення підсумкових контрольних робіт з правознавства за збірником "Завдання з правознавства для державної підсумкової атестації учнів профільних 11-х класів". Авт. Ремех Т.О. - К.: Книги України ЛТД, 2010р.
  Збірник складається з десяти варіантів контрольних робіт.
  На виконання контрольних робіт відводиться 90 хвилин.
  У профільних класах передбачені також підсумкові контрольні роботи з курсів "Людина і світ", "Людина і суспільство", "Основи філософії".
  Контрольні роботи виконуються за "Збірником завдань для державної підсумкової атестації для учнів профільних 11-х класів з курсів "Людина і світ", "Людина і суспільство", "Основи філософії". Авт. Бакка Т.В., Мелещенко Т. В. - К.: Книги України ЛТД, 2010р. Завдання контрольної роботи містять основні філософські, політологічні, культурологічні та економічні питання і складаються із п'яти блоків. Робота оцінюється за стобальною шкалою. На виконання контрольної роботи відводиться 90 хвилин.
  Шкільні підсумкові роботи з української літератури проводитимуться у формі твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На його написання відводиться 90 хвилин.
  Теми творів охоплюють матеріал, що вивчався у 10-11 класах і враховують наявність варіативних програм з предмета. Орієнтовний перелік тем для написання підсумкової контрольної роботи у формі твору-роздуму:
  * Розмаїття людських характерів у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я".
  * Проблема життєвого вибору персонажів роману Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".
  * "Любов до стяжання без жодної іншої мети" (проблема гаданих і справжніх життєвих цінностей в українській літературі ХІХ століття).
  * Пробудження національної свідомості, збереження історичної пам'яті як провідні мотиви в поемі "Мойсей" Івана Франка.
  * Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок конфлікту між мрією та дійсністю (Михайло Коцюбинський. "Тіні забутих предків").
  * "Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає" (за творчістю Лесі Українки).
  * "Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду" (за романом Юрія Яновського "Вершники").
  * Трагедія внутрішнього роздвоєння особистості між гуманізмом і абстрактною ідеєю (Микола Хвильовий. "Я (Романтика)").
  * Над чим сміється Микола Куліш? (за комедією "Мина Мазайло").
  * Чарівний світ дитинства (Олександр Довженко. "Зачарована Десна").
  * Митець і суспільство (за романом у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай").
  * "Народе мій, до тебе я ще верну" (за творчістю Василя Стуса).
  * Життєствердний характер, міфологізм і метафоричність поезій Богдана-Ігоря Антонича.
  Вільні теми:
  * "Бережіть собори душ своїх" (література і духовність людини).
  * "Ну що б, здавалося, слова..." (художня література в житті людини).
  * "Червоне - то любов, а чорне - то журба..." (народні пісні літературного походження в житті людини).
  * "Ми - це не безліч стандартних "я", а безліч всесвітів різних" (неповторність і цінність кожної людини у творах українських письменників ХХ ст.).
  * "Ідучи в майбутнє, озираємося в минуле" (сторінки історії в українській літературі ХХ ст.).
  * "Краса душі, краса любові - найвища на землі краса" (краса почуттів в інтимній ліриці українських поетів кінця ХІХ-ХХ ст.).
  * "В театрі грати повинні драму, де страждання душі людської тривожить кам'яні серця" (українська драматургія й театр кінця ХІХ-ХХ ст.).
  Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, відповідність її мовному оформленню; образне мислення. Критерії оцінювання мають відповідати вимогам чинної програми з урахуванням обсягу твору.
  Перелік тем обирають вчителі. Вони вправі скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також "вільна тема", що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов'язковим наведенням прикладів з художніх творів за програмами.
  Підсумкові контрольні роботи з курсу зарубіжної літератури проводитимуться у формі - твору-роздуму (обсягом до 2-х сторінок). На виконання завдання відводиться 90 хвилин.
  Твір-роздум має відображати сформованість в учнів базових знань з зарубіжної літератури, уявлень про художню літературу як мистецтво слова, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння робити цілісний аналіз та інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за своєю жанровою специфікою та стильовими особливостями твори, проявити самостійність суджень, використовувати цитати відповідно до ситуації висловлювання, дібрати потрібну форму вислову, визначати національну своєрідність конкретного тексту.
  Теми охоплюють матеріал, що вивчався в 10-11 класах і враховують наявність варіативних програм з цього предмета.
  Орієнтовний перелік тем для написання підсумкової контрольної роботи із зарубіжної літератури:
  * Жульєн Сорель і Родіон Раскольніков: шлях від наполеонізму до злочину (за романами Стендаля "Червоне і чорне" і Ф.Достоєвського "Злочин і кара").
  * "Золото - гарний слуга, але поганий пан" (за повістю Бальзака "Гобсек").
  * "Себе я оспівую..." (за поезією Волта Вітмена).
  * "Взаємного зв'язку невидимі закони..." (за творами Шарля Бодлера).
  * "Найперше - музика у слові..." (за творчістю поетів-символістів).
  * "Мистецтво - дзеркало, що відображає того, хто в нього дивиться, а зовсім не життя" (за романом Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея").
  * Чи можна дім Хельмерів назвати ляльковим? (за п'єсою Генріка Ібсена "Ляльковий дім").
  * "На рубежі віків мій вік тече..." (за творчістю Райнера Марії Рільке).
  * "Смішно оснащений ти для цього світу" (за творчістю Франца Кафки).
  * "Все буде правильно, на цьому побудований світ" (за романом Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита").
  * "Чума" - філософська притча письменника-мораліста (за романом Альбера Камю).
  * Трагедія війни у світовій літературі XX століття.
  "Людину можна знищити, а перемогти - неможливо" (за повістю Ернста Міллера Хемінгуея "Старий і море").
  Вільні теми:
  * "Книжки - кораблі думки, які пливуть від покоління до покоління, несучи в собі коштовний вантаж" (роль художньої літератури в житті сучасної людини).
  * "Якщо поет дійсно думає словами, то це слова-мелодії, що складаються в мову-музику" (особливості поетичного доробку представників зарубіжної літератури кінця ХІХ - ХХ ст.).
  * "Усі книжки, усі земні поети - усі зрідні живій душі людській" (світова література й світобачення людини).
  * "Життя як книга, книга як життя" (роль художньої літератури в моєму житті).
  * "Душа вимірюється глибиною страждань, як собор - висотою дзвіниць" (неповторність і цінність кожної людини у творах українських письменників ХХ ст.).
  Твір-роздум на одну із запропонованих тем оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наведення тези, аргументів, висновку); струнка побудова твору (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.
  Перелік тем обирають вчителі. Вони мають право скоригувати формулювання поданих тем або додати свої варіанти. Учням пропонується три теми на вибір, які відображають програмовий матеріал 10 і 11 класів, а також "вільна тема", що вимагає відображення морально-етичної проблематики вивченого матеріалу з обов'язковим наведенням прикладів з художніх творів за програмами.
  Шкільна контрольна робота з інтегрованого курсу "Література" буде проводитися у формі твору-мініатюри.
  Твір-мініатюра оцінюється за такими критеріями: повнота розкриття теми; уміння аргументувати тезу, робити висновки; дотримання композиційної стрункості висловлювання; оригінальність мислення; точність, виразність, багатство мовлення; орфографічна, пунктуаційна і граматична правильність мовлення; кількість фактичних помилок.
  Перелік тем для контрольної роботи визначається Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
  До переліку тем мають входити такі, що охоплюють навчальний матеріал 10-11 класів, а також вільна тема. Із запропонованих тем загальноосвітні навчальні заклади обирають для написання твору-мініатюри три теми (дві на літературну та одна на вільну), за одною із яких учні за власним бажанням пишуть письмову контрольну роботу.
  Письмова контрольна робота (твір-мініатюра) у загальноосвітніх начальних закладах з навчанням російською мовою проводиться за наступними темами: "Провінційний побут та мораль суспільства у творчості О.Островського (на прикладі одної з вивчених п'єс)", "Маленька людина у безжальному світі" (на прикладі творів російської або зарубіжної літератури ХІХ сторіччя), "Філософські проблеми у ліриці Ф.Тютчева", "Образи-символи та їх значення в п'єсі "Вишневий сад" А.Чехова", "Витоки та основні естетичні принципи символізму (на прикладі творів П.Верлена або С.Маллерме); "Соціальна сатира в романі М.Булгакова "Майстер і Маргарита", "Природа у ліриці С.Єсеніна", "Гімн життю та людині у творчості А.Платонова (на прикладі одного вивченого твору)", "Трагізм світобачення Франца Кафки (за новелою "Перевтілення"), "Моя зустріч з поезією Р.М.Рільке", "Екологічна тема у сучасній літературі", "Герой мого покоління", "Скільки краси є в людині..." (В. Розанов), "Бути людиною - це відчувати свою відповідальність" (А. де Сент-Екзюпері), "Проблема історичної пам'яті в сучасній літературі" (на прикладі вивчених творів письменників ХХ сторіччя).
  На проведення письмової контрольної роботи з інтегрованого курсу "Література" відводиться 90 хвилин, обсяг роботи - до 2 стор.
  У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням мовами національних меншин підсумкові контрольні роботи з мови навчання проводяться у формі переказу без творчого завдання.
  Тексти переказів:
  * з мов національних меншин (польської, молдовської, кримськотатарської, угорської) визначаються Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з посібників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України;
  * з російської мови - за посібником "Російська мова. Збірник текстів переказів для державної підсумкової атестації (автори Л.В.Мельникова, Г.М.Король - К.: Генеза, 2009, 2010 рр.);
  * з румунської мови - за посібником "Збірник текстів переказів з творчими завданнями для державної підсумкової атестації з румунської мови" (автор Є.М.Маноїл - Чернівці: Технодрук, 2008 р.).
  На виконання завдання з мови навчання відводиться 90 хвилин. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.
  Підсумкові контрольні роботи з іноземних мов проводяться з метою визначення рівня оволодіння випускниками основними видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо).
  Контрольні роботи проводяться за збірниками завдань. "Збірник для державної підсумкової атестації з іноземних мов. 11 клас". Упор. Коваленко О.Я. та інші. - К.: Генеза, 2010 р., який містить по 30 варіантів завдань з кожної мови. Кожен варіант завдання складається з двох частин (читання та письмо). Завдання для письма є однаковими для всіх мов.
  Обсяг письмового повідомлення не перевищує 15 речень.
  Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
  Завдання учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
Варіанти контрольних робіт добираються вчителем. На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година.
  Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) - німецька мова; DELF/DALF - французька мова; IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL (B-1, B-2) - англійська мова; D.E.L.E. - іспанська мова) зазначені вище іспити зараховуються як підсумкові контрольні роботи. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляються річна та атестаційна оцінки з цих предметів 12 балів.
  Підсумкові контрольні роботи з математики проводяться обов'язково для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного, економічного, інформаційно-технологічного профілів, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень.
  Підсумкові контрольні роботи з математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) проводяться за збірником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11клас. Книга 1. Книга 2". авт. Бурда М.І. та інші, - Х.: Гімназія, 2008 р.
  Посібник містить 100 варіантів атестаційних робіт, кожен з яких складається з чотирьох частин, які відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Перша частина розміщена в книзі 1 посібника, а друга, третя і четверта частини - у книзі 2.
  У першій частині атестаційної роботи запропоновано 16 завдань (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії) з вибором однієї правильної відповіді. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.
  Правильне розв'язання кожного завдання цього блоку оцінюється одним балом.
  Друга частина атестаційної роботи складається із 8 завдань (6 завдань з алгебри та початків аналізу і 2 завдання з геометрії) відкритої форми з короткою відповіддю. Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують у чернетках.
  Правильне розв'язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.
  Третя частина атестаційної роботи складається із 3 завдань (2 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень.
  Четверта частина атестаційної роботи складається із 4 завдань (3 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
  Завдання третьої та четвертої частин вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв'язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої та четвертої частин оцінює вчитель відповідно до критеріїв оцінювання завдань.   Правильне розв'язання кожного із завдань цього блоку оцінюється чотирма балами.
  Учні загальноосвітніх класів, у яких на вивчення математики відводиться 4-5 годин на тиждень, виконують 16 завдань першої частини (12 завдань з алгебри та початків аналізу і 4 завдання з геометрії), 5 завдань другої частини (4 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) та 2 завдання третьої частини (1 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії); учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин; учні профільних класів, у яких на вивчення математики відводиться 6-7 годин на тиждень, виконують завдання першої, другої, третьої частин та одне завдання четвертої частини за своїм вибором.
  Варіанти завдань першої та другої частин підсумкової контрольної роботи добирають загальноосвітні навчальні заклади, третьої та четвертої частин - Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за вказаним посібником.
  Кількість варіантів першої та другої частин контрольної роботи добираються за чисельністю учнів у класі. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають не менше чотирьох варіантів третьої та четвертої частин контрольної роботи.
  Кожен учень у класі виконує окремий варіант першої та другої частин контрольної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої та четвертої частини.
  Дату проведення підсумкових контрольних робіт визначають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням рекомендацій МОН.
  Для учнів загальноосвітніх класів на проведення підсумкової контрольної роботи передбачено 90 хвилин. Учні профільних класів та класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин.
  Підсумкові контрольні роботи з хімії проводяться за завданнями з навчального посібника "Завдання для державної підсумкової атестації з хімії за курс старшої школи". Укл. Дубовик О.А. - Т.: Мандрівець, 2010р.
Посібник містить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен учень у класі виконує окремий варіант завдання. Варіанти завдань атестаційної роботи добирають вчителі.
  На виконання завдань відводиться 90 хвилин. Відлік часу розпочинатиметься після оголошення завдань.   Під час контрольних робіт учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.
  Підсумкові контрольні роботи з біології проводяться за завданнями з навчального посібника "Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс старшої школи". Авт. Данилова О.В., Данилов С.А. - К.: Генеза, 2008, 2010 рр.
  Збірник містить різнорівневі завдання, що охоплюють навчальний матеріал 10-11 класів.
  Завдання для контрольних робіт та кількість їх варіантів визначає вчитель, комплектуючи кожний варіант із 32 завдань за такою схемою: 12 завдань початкового рівня складності; 12 завдань середнього рівня складності; 6 завдань достатнього рівня складності; 2 завдання високого рівня складності. Максимальна оцінка за кожен рівень - 3 бали.
  Для проведення атестації пропонується добирати завдання з таких розділів збірника: "Універсальні властивості організмів", "Структурна складність і впорядкованість організмів", "Віруси", "Тканини багатоклітинних організмів", "Організм", "Спадковість і мінливість організмів", "Розмноження та індивідуальний розвиток організмів", "Надорганізменні системи", "Основи вчення про біосферу".
Під час контрольних робіт учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові матеріали містяться у збірнику. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькулятором.
  На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
  Метою підсумкової контрольної роботи з географії є виявлення рівня навчальних досягнень школярів із географії за курс основної та старшої школи.
  Контрольна робота проводитиметься за завданнями з навчальних збірників "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи", Авт. Ковальчук Г.О., Паламарчук Л.Б., Скуратович О.Я. - Х.: Гімназія. 2006, 2007, 2008 рр. та "Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації. 11 клас. / Гільберг Т.Г., Бочко І.І., Паламарчук Л.Б. - Х.: "Ранок", 2010. Збірники укладено відповідно до чинної навчальної програми. Вони містять завдання різного типу та рівня складності.
  Завдання для контрольної роботи добирає вчитель. При доборі завдань мають бути охоплені різні розділи навчальної програми з 6-го по 10-й клас, але перевага (30% від загальної кількості) надається навчальному матеріалу за курс 10-го класу. На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
  Підсумкова контрольна робота з основ економіки проводиться за посібниками "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів". Авт. Горленко Г.О. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010 р. та "Економіка. Збірник завдань для державної підсумкової атестації для учнів 11 класів". Авт. Часнікова О.В. - Х.: Ранок, 2010 р.
  Завдання для контрольної роботи добирає вчитель таким чином, щоб мати можливість перевірити рівень навчальних досягнень школярів на розуміння основних економічних понять і законів, вміння аналізувати економічні явища, аргументувати прикладами власну думку; висловлювати власне ставлення до подій, що відбуваються в сучасній економіці.
  На виконання завдань відводиться 90 хвилин.
  На виконання завдань підсумкових контрольних робіт з фізики та астрономії також відводиться 90 хвилин.
   Завдання для підсумкової контрольної роботи з фізики добираються зі "Збірника різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з фізики". За ред. Гельфгата І.М. - Х: Гімназія, 2007, 2008, 2009. Збірник містить тестові завдання закритої і відкритої форми відповідно до різних рівнів складності та охоплюють основні 17 розділів курсу фізики.
 Для проведення підсумкової контрольної роботи пропонуються 6 варіантів завдань, які формуються вчителями фізики загальноосвітнього навчального закладу. Варіант складається з 12 завдань, кожне з яких охоплює навчальних матеріал одного із розділів збірника, таким чином: по 4 завдання з початкового та середнього рівнів, по 2 завдання із достатнього та високого рівнів. Із завдань високого рівня пропонуються по одній чотирьохбальній та п'ятибальній задачі.
  Під час контрольної роботи учні не можуть користуватися додатковою літературою (таблицями, посібниками тощо), оскільки всі необхідні довідкові дані наведено наприкінці збірника. Для проведення обчислень учням дозволяється користуватися калькуляторами.
  Підсумкова контрольна робота з астрономії проводиться за навчальним посібником "Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з астрономії". Авт. Казанцев А.М., Крячко І.П. -Х: Гімназія, 2008 р. за 6 варіантами. Для її проведення вчитель добирає завдання, що складається з 15 запитань із запропонованого збірника. Вони охоплюють усі теми шкільного курсу астрономії. З них: шість запитань - початкового рівня та по три - середнього, достатнього та високого рівнів.
  Нумерація запитань у збірнику подано так: на першому місці вказано номер теми; на другому - рівень складності (1 - початковий, 2 - середній, 3 - достатній, 4 - високий); на третьому - порядковий номер запитання.
  Підсумкова контрольна робота з інформатики проводитися у тестовій формі (бланкове або комп'ютерне тестування) за посібником "Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас". Авт. Бодрик О.О., Захар О.Г., Потапова Ж.В. -Х.: Ранок, 2010 р.
  Кожен варіант контрольної роботи складається з трьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань.
  У першій частині запропоновано 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень учнів. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь (зразок бланка і правила його заповнення наведено в кінці посібника). При цьому учні не наводять міркування, що пояснюють їх вибір. Правильне розв'язання кожного завдання цієї частини №№ 1-12 оцінюється одним балом.
  Друга частина підсумкової роботи складається із 6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.   Завдання відповідають середньому та достатньому рівню навчальних досягнень і вважаються виконаними правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь. Правильне розв'язання кожного із завдань №№ 13-18 цієї частини оцінюється трьома балами.
  Третя частина підсумкової роботи складається із 3 практичних завдань, що відповідають достатньому і високому рівню навчальних досягнень. Виконання завдань третьої частини передбачає використання комп'ютерної техніки. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв оцінювання. Правильне розв'язання кожного із завдань №№19-21 оцінюється шістьма балами.
Вчитель може запропонувати учням як бланкове, так і комп'ютерне тестування.
  На виконання завдань підсумкової контрольної роботи відводиться 60- 90 хвилин.
  Підсумкові контрольні роботи з технологій проводяться для учнів, які навчалися у старшій школі за технологічним профілем. Вони проводяться окремо від кваліфікаційних іспитів на присвоєння робітничої професії.
  Завдання для підсумкової контрольної роботи за найбільш поширеними напрямами (автосправа, оператор комп'ютерного набору, швея тощо) вчитель добирає із посібників "Збірник матеріалів для державної підсумкової атестації з технологій. Частина 1. Частина 2. Частина 3". Упор. Ткачук І.О. та ін. - К-П.: Аксіома, 2010 р. Перелік завдань за напрямами технологічного профілю (бджільництво, екскурсовод, лісництво тощо) розробляються вчителями трудового навчання самостійно та погоджуються керівником школи.
Набір завдань складається з трьох запитань, відповіді на які учні дають у письмовій формі.
  Передбачається проведення підсумкових випробувань з фізичної культури. До підсумкових випробувань з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи, які не мають протипоказань до виконання фізичних вправ, передбачених завданнями.
  Набір завдань містить одне теоретичне запитання, та дві залікові вправи. З двох залікових вправ учні обирають одну для здачі нормативу, техніку виконання другої вправи вони демонструють та описують усно. Теоретичне запитання, залікові вправи та критерії їх оцінювання викладені у посібнику "Збірник матеріалів для державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас.". Упр. Круцевич Т.Ю. та ін. - К-П.: Аксіома, 2010 р. Перелік завдань добирає вчитель, їх зміст залежить від навчального матеріалу, вивченого учнями на заняттях фізичної культури. Під час проведення випробувань учні спочатку дають письмову відповідь на теоретичне запитання (20 хвилин), а потім (після перерви, необхідної для переодягання у спортивну форму) демонструють залікові вправи. Перед виконанням вправ учні самостійно проводять відповідну розминку.
  Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів загальноосвітніх навчальних закладів учасники міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможці III та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями (у відповідних випускних класах). У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.
  Переможці II та учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предмета, який є базовим для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту або (чи) атестата про повну загальну середню освіту виставляються річний та атестаційний бали з цих предметів - 12 балів.
  Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, які мають статус міжнародних, звільняються від атестації. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінки 12 балів з того предмета, з якого учень(учениця) брав(ла) участь в олімпіаді; з інших предметів виставляються атестаційні оцінки за результатами річного оцінювання.
Учнів (вихованців) загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів), у т.ч. допоміжних шкіл (шкіл-інтернатів), звільняються від державної підсумкової атестації. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестата про повну загальну середню освіту виставляються річні оцінки та робиться запис: "звільнений від атестації".
  При визначенні претендентів на нагородження золотою та срібною медалями та їх нагородженні необхідно дотримуватися вимог Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".
  В окремих випадках при визначенні претендентів на нагородження золотою або срібною медалями за письмовою заявою батьків або осіб, що їх замінюють, для учнів (вихованців) загальноосвітніх санаторних та спеціальних навчальних закладів (шкіл-інтернатів) може проводитися державна підсумкова атестація, якщо ці учні навчалися за загальноосвітніми програмами.
  Контроль за правильністю присудження золотої та срібної медалей покладається на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
  Документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 28-30 травня 2010 р. на урочистих зборах. До участі в зборах, як правило, запрошуються батьки, представники громадських організацій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації.
  У процесі підготовки до організації випускних вечорів доцільно залучати органи самоврядування навчального закладу (раду загальноосвітнього навчального закладу, піклувальну раду тощо).
  Конкретна дата проведення випускних вечорів у регіонах визначається Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


Заступник Міністра                                                                                                             П.Б. Полянський




www.mon.gov.ua






Читать еще в: